HOW TO CREATE A LOGO BRUSH FOR YOUR PHOTOS

VinaCamera Imaging


Hình 1: Mở ảnh chữ ký hay logo màu.

Để ký tên hay đặt logo lên ảnh nhằm bảo vệ bản quyền hay tạo phong cách, ngoài kỹ thuật sử dụng chữ ký màu nước (watermark), bạn có thể tạo một bút lông (brush) chữ ký hay logo sử dụng rất tiện lợi. VinaCamera.com xin giới thiệu cách tạo bút lông như vậy.

1. Mở ảnh hoặc tạo chữ ký hay logo

Mở ảnh đã có sẵn hoặc tạo ảnh mới (Hình 1). Lưu ý: Nên sử dụng ảnh có kích thước lớn (khoảng 1500 pix / chiều) để bút tạo ra sẽ rõ nét).

2. Tạo gam xám (grayscale) có độ tương phản đẹp
- Nhân đôi lớp ảnh vừa mở để tạo một lớp mới. Cũng có thể làm trực tiếp trên lớp gốc nhưng tránh nhấn lưu tệp (Save…) để khỏi mất ảnh gốc
- Chọn lớp ảnh mới vừa tạo
- Từ thanh công cụ vào Image > Mode và chọn Grayscale. Bạn có thể phải làm lại bước này sau khi chỉnh sửa độ tương phản của ảnh gốc cho đến khi thấy ảnh chữ ký hay logo màu xám mới tạo có độ tương phản đẹp (Hình 2).

VinaCamera Imaging

Hình 2: Tạo lớp ảnh mới và chuyển đổi lớp này sang gam xám.

3. Tạo bút lông

- Từ thanh công cụ vào Edit rồi chọn Define Brush Preset… để tạo bút lông từ lớp ảnh xám có được sau bước 2 (Hình 3).
- Đặt tên cho bút lông của bạn trong hộp thoại và nhấn OK. Lúc này, một bút lông mới đã được tạo và được lưu vào cuối cùng trong danh sách các bút lông thường trực.

VinaCamera Imaging

Hình 3: Tạo và đặt tên cho bút lông chữ ký / logo

4. Vẽ thử

Chọn bút lông vừa tạo và thử “vẽ” vài nét với các màu sắc và kích thước khác nhau (Hình 4). Như vậy là xong, bạn đã có một bút lông mang chữ ký hay logo để vẽ lên ảnh bạn muốn giữ bản quyền (Hình 5). Bạn cũng có thể đặt mức độ trong suốt của bút (opacity) để chữ ký hay logo chìm lẫn vào ảnh.

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging
Hình 4 và 5: Vẽ thử bằng bút lông mới tạo

5. Lưu bút lông chữ ký / logo

Nếu muốn lưu bút lông này để mang sang máy tính khác sử dụng, thực hiện như sau:

- Nhấn vào mũi tên (vòng tròn đỏ) và chọn Preset Manager. Nếu cần, lưu lại các bút lông đã nạp vào danh sách thường dùng khi hộp thoại xác nhận xóa/lưu xuất hiện.
- Trong cửa sổ Preset Manager, xóa hết các bút lông khác, trừ bút chữ ký/logo mới tạo rồi nhấn Done
- Lại nhấn vào mũi tên (vòng tròn đỏ) và chọn Save Brushes… Đặt tên tệp muốn lưu (định dạng .abr của bút lông) và lưu tệp bút lông (Hình 6).

VinaCamera Imaging

Hình 6: Lưu bút lông để mang sang sử dụng ở PC khác

VinaCamera.com
2008-2010