VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery
Thật đáng tiếc !!!

Trình duyệt của bạn đang chặn các quảng cáo tài trợ cho sự tồn tại và phát triển của VinaCamera.com.

:'-(((

Chụp ảnh chân dung ngoài trời – 15 Youtube videos

1. Digital Photography – Outdoor Portrait

2. Outdoor Portrait Photography

3. WDC Outdoor Portraits Masterclass with John Freeman

4. Outdoor Photography Lessons – Portrait Photography Outside

5. Natural Light Portraiture – Get A Little Known Secret!

6. Candids! Outdoor Portraits by The Picture Company

7. Cross Strobe for Outdoor Portrait Photography

8. Outdoor Portrait Photography Lighting


9. Outdoor Photography : Reflectors in Outdoor Photography

10. On Outdoor Photography by kiss-of-light’s Christian Goltz

11. Studio & Outdoor Portraits

12. Outdoor Portraits #1 (Episode 25)

Xem trên Youtube tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=wjOChmOVBm4

13. Outdoor Portraits #2 (Episode 25)

Xem trên Youtube tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=qU7hAq5-kdc

14. Outdoor Portraits #3 (Episode 25)

Xem trên Youtube tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=CTDHfyQZSiE

15. Outdoor Portraits in Parks or Open Space

Xem trên Youtube tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=8IVJAHFu9sg

VinaCamera.com
2008-2010

Nguồn: Youtube.com

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn