VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

Chụp ảnh chân dung ngoài trời – 15 Youtube videos

1. Digital Photography – Outdoor Portrait

2. Outdoor Portrait Photography

3. WDC Outdoor Portraits Masterclass with John Freeman

4. Outdoor Photography Lessons – Portrait Photography Outside

5. Natural Light Portraiture – Get A Little Known Secret!

6. Capturing Candid Photography Tutorial

7. Cross Strobe for Outdoor Portrait Photography

8. Outdoor Portrait Photography Tutorial: Natural Light Portraiture Sunny Day

9. Outdoor Photography : Reflectors in Outdoor Photography

10. On Outdoor Photography by kiss-of-light’s Christian Goltz

11. Studio & Outdoor Portraits

12. Outdoor Photography For Beginners: Backlit, Shade & Direct Sun

13. Balancing Natural Light with a Speedlite & LunaGrip Kit for Outdoor Portraits

14. Outdoor Portrait Photography

15. Outdoor Portraits in Parks or Open Space

VinaCamera.com
2008-2010

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn