Sách học nhiếp ảnh cơ bản TIẾNG VIỆT

sach-na-400tr_PID2880

Có nhiều thông tin hữu ích cho người bắt đầu chơi ảnh trong cuốn sách 389 trang này.

- Tên tệp: NhiepAnhSoA-Z-400pages.pdf

- Định dạng: PDF

- Kích thước: 74MB

Tải sách tại đây: NhiepAnhSoA-Z-400pages.pdf

VinaCamera.com
2008-2013