Cập nhật phiên bản phần mềm chuyển đổi ảnh thô (RAW/CR) DNG Converter 9.2
- Đã cập nhật phiên bản 9.5

VinaCamera Imaging

Tải phiên bản mới nhất DNG Converter cho Windows tại đây.

Xem toàn bộ các phiên bản (Windows) tại đây.

Lưu ý:
- Từ phiên bản DNG 8.4 trở lên sẽ không hỗ trợ Windows XP nữa. Bạn cần Windows 7 hoặc mới hơn.
- Bạn chỉ cần cài phiên bản vừa đủ hỗ trợ tệp ảnh RAW của máy ảnh của bạn là OK.

Xem thêm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sơ bộ
Link 1: http://vinacamera.com/?p=2666
Link 2: http://vinacamera.com/?p=3376

Nếu bạn không muốn chuyển đổi sang định dạng DNG (trong đó có lựa chọn tích hợp RAW gốc), bạn có thể thường xuyên nâng cấp Camera Raw với phiên bản cài độc lập tại đây:
https://helpx.adobe.com/x-productkb/multi/camera-raw-plug-in-installer.html
* Ghi chú: Áp duụng với PS/CS6 hoặc mới hơn.

VinaCamera.com
2008-2015