VinaCamera Imaging

Ký hiệu G không phải là một ký hiệu chỉ chức năng trên một ống kính của Nikon / Nikkor. Các ống kính có ký hiệu này không có vòng điều chỉnh khẩu độ mở trên thân ống. Từ năm 2000, Nikon bắt đầu sản xuất các loại ống kính G này nhằm giảm giá thành sản phẩm đồng thời tạo một dáng vẻ mới cho các loại ống kính của hãng.

Các loại ống kính AF (automatic focus) có cơ chế căn nét tự động mới của Nikon không có vòng điều chỉnh khẩu độ mở (apature) trên thân ống. Điều này có nghĩa là các loại ống kính này không thể sử dụng trên các thân máy không có chức năng căn nét tự động vì sẽ không có cách nào điều chỉnh khẩu độ mở khi chụp. Nếu đem lắp vào các thân máy hoàn toàn điều khiển cơ (bằng tay), chỉ chụp được với khẩu độ mở nhỏ nhất (chỉ số f / f-number lớn nhất) và không thể căn nét tự động.

Các ống có ký hiệu G nói chung đều hoạt động tốt trên tất cả các thân máy có chức năng căn nét tự động AF. Xét cho cùng, vòng điều chỉnh khẩu độ mở nếu có cũng chỉ là thừa đối với các thân máy này, nếu không muốn nói là làm cho tình hình thêm phức tạp không cần thiết. Bạn cũng đừng nên lo ngại nếu thay thân máy trong tương lai vì Nikon thông thường sản xuất một loại ống kính mới với dự định theo đuổi sản xuất các thân máy phù hợp với ống kính đó trong vòng 15-20 năm sau đó.

Tất cả các ống kính có ký hiệu G đều có ký hiệu D (xem ở mục Ống kinh có ký hiệu D)

VinaCamera.com
2008