Adobe Camera Raw – ACR Photoshop Plug-in for Windows and Mac OS

Phiên bản mới nhất: ACR 10.1 (cập nhật: 12/12/2017)

VinaCamera Imaging


Bản cài nâng cấp độc lập cho Photoshop CC: Camera Raw plug-in installer

https://helpx.adobe.com/camera-raw/kb/camera-raw-plug-in-installer.html

* Lưu ý: Với Photoshop CS6, phiên bản cuối cùng và cao nhất có thể cập nhật là ACR 9.1.1

Adobe DNG Converter

Vì lý do nào đó, nếu không thể cập nhật được ACR để đọc các tệp RAW của các máy ảnh đời mới, bạn có thể sử dụng DNG Converter (chuyển đổi sang định dạng DNG).

DNG là định dạng tệp ảnh thô của Adobe. DNG Converter, một phần mềm riêng biệt, được Adobe cập nhật thường xuyên và cung cấp miễn phí giúp chuyển đổi các tệp ảnh thô (RAW/NEF/CR2/ARW/RAF/…) mới nhất sang định dạng DNG tương ứng có thể mở bằng Bridge, Photoshop (Ps) và Lightroom (Lr). Khi chuyển đổi, lưu ý chọn phiên bản tương ứng, trong nhiều trường hợp là “hạ cấp” để phù hợp với phiên bản phần mềm cũ, chưa được cập nhật.

DNG converter for Windows
http://supportdownloads.adobe.com/product.jsp?product=106&platform=Windows

DNG converter for Mac OS
http://supportdownloads.adobe.com/product.jsp?product=106&platform=Macintosh

Xem thêm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sơ bộ
Link 1: http://vinacamera.com/?p=2666
Link 2: http://vinacamera.com/?p=3376

VinaCamera.com
2008-2017