Các ống kính của Nikon đều có ngạnh gá lắp Nikon F-mount do Nikon chế tạo từ 1959, và tiếp tục được sử dụng cho các máy ảnh có cơ chế căn nét tự động (AF) và máy ảnh kỹ thuật số đời mới.

VinaCamera Imaging

Tuy nhiên, không phải ống nào có ngạch gá lắp F-mount cũng có thể gắn cho tất cả các loại thân máy kỹ thuật số. Một số thấn máy không thể hoạt động với các ống kính không có cơ chế CPU (bộ xử lý trung tâm), và ngược lại, nhiều thân máy không thể lắp ống Nikon có ký hiệu G (là những ống kính không có vòng điều chỉnh khẩu độ mở). Một số ống kính không có cơ chế căn nét trong (AF-I) còn gây hư hại cho thân máy nếu lắp vào một số thân máy nhất định.

Phần lớn các ống kính của Nikon đều chế tạo theo chuẩn toàn khổ phim 35mm (kích thước 36mm x 24mm). Các ống kính đời mới DX của Nikon chỉ phù hợp với các thân máy gắn cảm biến cúp nhỏ có kích thước 24mm x 16mm, và mặc dù vẫn hoạt động được trên một số thân máy toàn khổ và thậm chí còn có tác dụng làm giảm hiện tượng tối mép khuôn hình (vignetting) khi lắp trái chủng loại như vậy, tốt nhất là không nên lắp các ống DX này vào các thân toàn khổ bởi những hạn chế và bất tiện vì không tương thích.

Xem thêm về các ký hiệu trên ống kính Nikon tại đây.

Sau đây là liệt kê (chưa đầy đủ) các loại ống kính của Nikon.

Autofocus Zooms (professional)
Ống zoom căn nét tự động (chuyên nghiệp)

* 14-24mm f/2.8G ED AF-S N
* 16-35mm f/4 AF-S VR G ED IF Nano (New)
* 17-35 mm f/2.8 ED-IF AF-S
* 17-55 mm f/2.8G ED-IF AF-S DX
* 20-35 mm f/2.8D IF
* 24-70 mm f/2.8G ED AF-S N
* 28-70 mm f/2.8D ED-IF AF-S
* 35-70 mm f/2.8D AF
* 80-200 mm f/2.8D ED AF
* 80-200 mm f/2.8D ED AF-S

Autofocus Zooms (consumer)
Ống zoom căn nét tự động (phổ thông)

* 18-35 mm f/3.5-4.5D ED-IF AF
* 24-50 mm f/3.3-4.5 AF
* 24-50 mm f/3.3-4.5D AF
* 24-85 mm f/2.8-4D IF AF
* 24-85 mm f/3.5-4.5G ED-IF AF-S
* 24-120 mm f/3.5-5.6D AF
* 28-70 mm f/3.5-4.5D AF
* 28-80 mm f/3.3-5.6G AF
* 28-85 mm f/3.5-4.5 AF
* 28-100 mm f/3.5-5.6G AF
* 28-105 mm f/3.5-4.5D AF
* 28-200 mm f/3.5-5.6D IF AF
* 28-200 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF
* 35-70 mm f/3.3-4.5 AF
* 35-80 mm f/4-5.6D AF
* 35-105 mm f/3.5-4.5 AF
* 35-105 mm f/3.5-4.5D IF AF
* 35-135 mm f/3.5-4.5 AF
* 70-210 mm f/4 AF
* 70-210 mm f/4-5.6 AF
* 70-210 mm f/4-5.6D AF
* 70-300 mm f/4-5.6D ED AF
* 70-300 mm f/4-5.6G AF
* 75-240 mm f/4.5-5.6D AF
* 75-300 mm f/4.5-5.6 AF
* 80-200 mm f/4.5-5.6D AF

Vibration reduction (VR) lenses in FX (full-frame) format
Ống chống rung cho thân máy toàn khổ FX

* 24-120 mm f/3.5-5.6G AF-S VR
* 70-200 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR
* 70-200 mm f/2.8G ED-IF AF-S VRII Nano (New)
* 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR
* 80-400mm f/4.5-5.6D ED AF-S VR
* 105 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR Micro N
* 200 mm f/2.0G ED-IF AF-S VR
* 200-400 mm f/4G ED-IF AF-S VR
* 300 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR N
* 400 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR N
* 500 mm f/4G ED-IF AF-S VR N
* 600 mm f/4G ED-IF AF-S VR N

Lenses for Nikon DX format
Ống kính cho thân máy cảm biến cúp nhỏ DX

* 10.5 mm f/2.8G ED AF DX Full Frame Fisheye
* 12-24 mm f/4G ED-IF AF-S DX
* 17-55 mm f/2.8G ED-IF AF-S DX
* 18-55 mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX
* 18-55 mm f/3.5-5.6G ED AF-S II DX
* 18-70 mm f/3.5-4.5G ED-IF AF-S DX
* 18-135 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S DX
* 55-200 mm f/4-5.6G ED AF-S DX

Vibration reduction (VR) lenses in DX format
Ống chống rung cho thân máy cảm biến cúp nhỏ DX

* 16-85 mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX
* 18-55 mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX
* 18-105 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR DX
* 18-200 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR DX
* 55-200 mm f/4-5.6G ED AF-S VR DX
* 55-300mm f/4.5-5.6 VR DX (8/2010)
* 70-300 mm f/4.5-5.6G ED AF-S VR DX

Micro Lenses
Ống chụp cận cảnh phóng to (còn gọi là macro)

* 55 mm f/2.8 Micro
* 55 mm f/2.8 AF Micro
* 55 mm f/3.5 Micro
* 60 mm f/2.8D AF Micro
* 60 mm f/2.8D AF-S G Micro N
* 85 mm f/2.8D PC Micro
* 85 mm f/2.8D ED PC-E Micro
* 105 mm f/4.0 (bellows lens)
* 105 mm f/4.0 Micro
* 105 mm f/2.8 Micro
* 105 mm f/2.8D AF Micro
* 135 mm f/4.0 (bellows lens)
* 200 mm f/4.0 IF Micro
* 200 mm f/4.0D ED-IF AF Micro
* 70-180 mm f/4.5-5.6 ED AF-D Micro

Autofocus Primes
Ống tiêu cự cố định căn nét tự động

* 14 mm f/2.8D ED AF
* 16 mm f/2.8D AF Full Frame Fisheye
* 18 mm f/2.8D AF
* 20 mm f/2.8 AF
* 20 mm f/2.8D AF
* 24 mm f/2.8 AF
* 24 mm f/2.8D AF
* 28 mm f/1.4D AF Aspherical
* 28 mm f/2.8 AF
* 28 mm f/2.8D AF
* 35 mm f/2.0 AF
* 35 mm f/2.0D AF
* 50 mm f/1.4 AF
* 50 mm f/1.4D AF
* 50 mm f/1.8 AF
* 50 mm f/1.8D AF
* 80 mm f/2.8 AF (F3AF dedicated)
* 85 mm f/1.4D AF
* 85 mm f/1.8 AF
* 85 mm f/1.8D AF
* 105 mm f/2.0D AF DC
* 135 mm f/2.0 AF DC
* 135 mm f/2.0D AF DC
* 180 mm f/2.8 ED-IF AF
* 180 mm f/2.8D ED-IF AF
* 200 mm f/3.5 ED-IF AF (F3AF dedicated)
* 300 mm f/2.8D ED-IF AF-I
* 300 mm f/2.8D ED-IF AF-S II
* 300 mm f/4 ED-IF AF
* 300 mm f/4D ED-IF AF-S
* 400 mm f/2.8D ED-IF AF-I
* 400 mm f/2.8D ED-IF AF-S II
* 500 mm f/4D ED-IF AF-S II
* 600 mm f/4D ED-IF AF-I
* 600 mm f/4D ED-IF AF-S II

Manual Focus Primes
Ống tiêu cự cố định căn nét thủ công

* 6 mm f/2.8 Circular Fisheye
* 6 mm f/5.6 Circular Fisheye (mirror-up lens)
* 7.5 mm f/5.6 Circular Fisheye (mirror-up lens)
* 8 mm f/2.8 Circular Fisheye
* 8 mm f/8.0 Circular Fisheye (mirror-up lens)
* 10 mm f/5.6 OP Circular Fisheye (mirror lockup lens)
* 13 mm f/5.6
* 15 mm f/3.5
* 15 mm f/5.6
* 16 mm f/2.8 Full Frame Fisheye
* 16 mm f/3.5 Full Frame Fisheye
* 18 mm f/4.0
* 18 mm f/3.5
* 20 mm f/2.8
* 20 mm f/3.5 UD
* 20 mm f/3.5
* 20 mm f/4.0
* 21 mm f/4.0 (mirror-up lens)
* 24 mm f/2.0
* 24 mm f/2.8
* 28 mm f/2.0
* 28 mm f/2.8
* 28 mm f/3.5
* 35 mm f/1.4
* 35 mm f/2.0
* 35 mm f/2.8
* 45 mm f/2.8 GN
* 45 mm f/2.8 P
* 50 mm f/1.2
* 50 mm f/1.4
* 50 mm f/1.8
* 50 mm f/2.0
* 55 mm f/1.2
* 55 mm f/4.0 UV
* 58 mm f/1.2 Noct
* 58 mm f/1.4
* 85 mm f/1.4
* 85 mm f/1.8
* 85 mm f/2.0
* 105 mm f/1.8
* 105 mm f/2.5
* 105 mm f/4.0 UV
* 120 mm f/4.0 IF Medical
* 135 mm f/2.0
* 135 mm f/2.8
* 135 mm f/3.5
* 180 mm f/2.8 ED
* 200 mm f/2.0 ED-IF
* 200 mm f/4.0 Q
* 200 mm f/4.0
* 200 mm f/5.6 Medical
* 300 mm f/2.0 ED-IF
* 300 mm f/2.8 ED-IF
* 300 mm f/4.5 P
* 300 mm f/4.5 H
* 300 mm f/4.5 ED
* 300 mm f/4.5 ED-IF
* 400 mm f/2.8 ED-IF
* 400 mm f/3.5 ED-IF
* 400 mm f/4.5
* 400 mm f/5.6 ED-IF
* 500 mm f/4.0 P ED-IF
* 500 mm f/5.0 Reflex
* 500 mm f/8.0 Reflex
* 600 mm f/4.0 ED-IF
* 600 mm f/5.6 ED-IF
* 800 mm f/5.6 ED-IF
* 800 mm f/8.0 ED
* 800 mm f/8.0 ED-IF
* 1000 mm f/6.3 Reflex
* 1000 mm f/11.0 Reflex
* 1200 mm f/11.0 ED-IF
* 2000 mm f/11.0 Reflex

Manual Focus Zooms
Ống zoom căn nét thủ công

* 25-50 mm f/4.0
* 28-45 mm f/4.5
* 28-50 mm f/3.5 Macro
* 28-85 mm f/3.5-4.5 Macro
* 35-70 mm f/3.5
* 35-70 mm f/3.5 Macro
* 35-70 mm f/3.3-4.5
* 35-70 mm f/3.5-4.8
* 35-85 mm f/2.8-4.0 (prototype only)
* 35-105 mm f/3.5-4.5 Macro
* 35-135 mm f/3.5-4.5
* 35-200 mm f/3.5-4.5 Macro
* 43-86 mm f/3.5
* 50-135 mm f/3.5 Macro
* 50-300 mm f/4.5
* 50-300 mm f/4.5 ED
* 70-210 mm f/4.5-5.6
* 80-200 mm f/2.8 ED
* 80-200 mm f/4.0
* 80-200 mm f/4.5
* 85-250 mm f/4.0-4.5
* 100-300 mm f/5.6 Macro
* 180-600 mm f/8.0 ED
* 200-400 mm f/4.0 ED
* 200-600 mm f/9.5
* 360-1200 mm f/11.0 ED
* 1200-1700 mm f/5.6-8.0 P ED-IF

Tham khảo Tương thích ống kính và thân máy Nikon tại đây.

VinaCamera.com
2008-2014