VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

Toàn cảnh ống kính Nikon (Nikon Lens Line)

Các ống kính của Nikon đều có ngạnh gá lắp Nikon F-mount do Nikon chế tạo từ 1959, và tiếp tục được sử dụng cho các máy ảnh có cơ chế căn nét tự động (AF) và máy ảnh kỹ thuật số đời mới.

VinaCamera Imaging

Tuy nhiên, không phải ống nào có ngạch gá lắp F-mount cũng có thể gắn cho tất cả các loại thân máy kỹ thuật số. Một số thấn máy không thể hoạt động với các ống kính không có cơ chế CPU (bộ xử lý trung tâm), và ngược lại, nhiều thân máy không thể lắp ống Nikon có ký hiệu G (là những ống kính không có vòng điều chỉnh khẩu độ mở). Một số ống kính không có cơ chế căn nét trong (AF-I) còn gây hư hại cho thân máy nếu lắp vào một số thân máy nhất định.

Phần lớn các ống kính của Nikon đều chế tạo theo chuẩn toàn khổ phim 35mm (kích thước 36mm x 24mm). Các ống kính đời mới DX của Nikon chỉ phù hợp với các thân máy gắn cảm biến cúp nhỏ có kích thước 24mm x 16mm, và mặc dù vẫn hoạt động được trên một số thân máy toàn khổ và thậm chí còn có tác dụng làm giảm hiện tượng tối mép khuôn hình (vignetting) khi lắp trái chủng loại như vậy, tốt nhất là không nên lắp các ống DX này vào các thân toàn khổ bởi những hạn chế và bất tiện vì không tương thích.

Xem thêm về các ký hiệu trên ống kính Nikon tại đây.

Sau đây là liệt kê (chưa đầy đủ) các loại ống kính của Nikon.

Autofocus Zooms (professional)
Ống zoom căn nét tự động (chuyên nghiệp)

* 14-24mm f/2.8G ED AF-S N
* 16-35mm f/4 AF-S VR G ED IF Nano (New)
* 17-35 mm f/2.8 ED-IF AF-S
* 17-55 mm f/2.8G ED-IF AF-S DX
* 20-35 mm f/2.8D IF
* 24-70 mm f/2.8G ED AF-S N
* 28-70 mm f/2.8D ED-IF AF-S
* 35-70 mm f/2.8D AF
* 80-200 mm f/2.8D ED AF
* 80-200 mm f/2.8D ED AF-S

Autofocus Zooms (consumer)
Ống zoom căn nét tự động (phổ thông)

* 18-35 mm f/3.5-4.5D ED-IF AF
* 24-50 mm f/3.3-4.5 AF
* 24-50 mm f/3.3-4.5D AF
* 24-85 mm f/2.8-4D IF AF
* 24-85 mm f/3.5-4.5G ED-IF AF-S
* 24-120 mm f/3.5-5.6D AF
* 28-70 mm f/3.5-4.5D AF
* 28-80 mm f/3.3-5.6G AF
* 28-85 mm f/3.5-4.5 AF
* 28-100 mm f/3.5-5.6G AF
* 28-105 mm f/3.5-4.5D AF
* 28-200 mm f/3.5-5.6D IF AF
* 28-200 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF
* 35-70 mm f/3.3-4.5 AF
* 35-80 mm f/4-5.6D AF
* 35-105 mm f/3.5-4.5 AF
* 35-105 mm f/3.5-4.5D IF AF
* 35-135 mm f/3.5-4.5 AF
* 70-210 mm f/4 AF
* 70-210 mm f/4-5.6 AF
* 70-210 mm f/4-5.6D AF
* 70-300 mm f/4-5.6D ED AF
* 70-300 mm f/4-5.6G AF
* 75-240 mm f/4.5-5.6D AF
* 75-300 mm f/4.5-5.6 AF
* 80-200 mm f/4.5-5.6D AF

Vibration reduction (VR) lenses in FX (full-frame) format
Ống chống rung cho thân máy toàn khổ FX

* 24-120 mm f/3.5-5.6G AF-S VR
* 70-200 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR
* 70-200 mm f/2.8G ED-IF AF-S VRII Nano (New)
* 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR
* 80-400mm f/4.5-5.6D ED AF-S VR
* 105 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR Micro N
* 200 mm f/2.0G ED-IF AF-S VR
* 200-400 mm f/4G ED-IF AF-S VR
* 300 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR N
* 400 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR N
* 500 mm f/4G ED-IF AF-S VR N
* 600 mm f/4G ED-IF AF-S VR N

Lenses for Nikon DX format
Ống kính cho thân máy cảm biến cúp nhỏ DX

* 10.5 mm f/2.8G ED AF DX Full Frame Fisheye
* 12-24 mm f/4G ED-IF AF-S DX
* 17-55 mm f/2.8G ED-IF AF-S DX
* 18-55 mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX
* 18-55 mm f/3.5-5.6G ED AF-S II DX
* 18-70 mm f/3.5-4.5G ED-IF AF-S DX
* 18-135 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S DX
* 55-200 mm f/4-5.6G ED AF-S DX

Vibration reduction (VR) lenses in DX format
Ống chống rung cho thân máy cảm biến cúp nhỏ DX

* 16-85 mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX
* 18-55 mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX
* 18-105 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR DX
* 18-200 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR DX
* 55-200 mm f/4-5.6G ED AF-S VR DX
* 55-300mm f/4.5-5.6 VR DX (8/2010)
* 70-300 mm f/4.5-5.6G ED AF-S VR DX

Micro Lenses
Ống chụp cận cảnh phóng to (còn gọi là macro)

* 55 mm f/2.8 Micro
* 55 mm f/2.8 AF Micro
* 55 mm f/3.5 Micro
* 60 mm f/2.8D AF Micro
* 60 mm f/2.8D AF-S G Micro N
* 85 mm f/2.8D PC Micro
* 85 mm f/2.8D ED PC-E Micro
* 105 mm f/4.0 (bellows lens)
* 105 mm f/4.0 Micro
* 105 mm f/2.8 Micro
* 105 mm f/2.8D AF Micro
* 135 mm f/4.0 (bellows lens)
* 200 mm f/4.0 IF Micro
* 200 mm f/4.0D ED-IF AF Micro
* 70-180 mm f/4.5-5.6 ED AF-D Micro

Autofocus Primes
Ống tiêu cự cố định căn nét tự động

* 14 mm f/2.8D ED AF
* 16 mm f/2.8D AF Full Frame Fisheye
* 18 mm f/2.8D AF
* 20 mm f/2.8 AF
* 20 mm f/2.8D AF
* 24 mm f/2.8 AF
* 24 mm f/2.8D AF
* 28 mm f/1.4D AF Aspherical
* 28 mm f/2.8 AF
* 28 mm f/2.8D AF
* 35 mm f/2.0 AF
* 35 mm f/2.0D AF
* 50 mm f/1.4 AF
* 50 mm f/1.4D AF
* 50 mm f/1.8 AF
* 50 mm f/1.8D AF
* 80 mm f/2.8 AF (F3AF dedicated)
* 85 mm f/1.4D AF
* 85 mm f/1.8 AF
* 85 mm f/1.8D AF
* 105 mm f/2.0D AF DC
* 135 mm f/2.0 AF DC
* 135 mm f/2.0D AF DC
* 180 mm f/2.8 ED-IF AF
* 180 mm f/2.8D ED-IF AF
* 200 mm f/3.5 ED-IF AF (F3AF dedicated)
* 300 mm f/2.8D ED-IF AF-I
* 300 mm f/2.8D ED-IF AF-S II
* 300 mm f/4 ED-IF AF
* 300 mm f/4D ED-IF AF-S
* 400 mm f/2.8D ED-IF AF-I
* 400 mm f/2.8D ED-IF AF-S II
* 500 mm f/4D ED-IF AF-S II
* 600 mm f/4D ED-IF AF-I
* 600 mm f/4D ED-IF AF-S II

Manual Focus Primes
Ống tiêu cự cố định căn nét thủ công

* 6 mm f/2.8 Circular Fisheye
* 6 mm f/5.6 Circular Fisheye (mirror-up lens)
* 7.5 mm f/5.6 Circular Fisheye (mirror-up lens)
* 8 mm f/2.8 Circular Fisheye
* 8 mm f/8.0 Circular Fisheye (mirror-up lens)
* 10 mm f/5.6 OP Circular Fisheye (mirror lockup lens)
* 13 mm f/5.6
* 15 mm f/3.5
* 15 mm f/5.6
* 16 mm f/2.8 Full Frame Fisheye
* 16 mm f/3.5 Full Frame Fisheye
* 18 mm f/4.0
* 18 mm f/3.5
* 20 mm f/2.8
* 20 mm f/3.5 UD
* 20 mm f/3.5
* 20 mm f/4.0
* 21 mm f/4.0 (mirror-up lens)
* 24 mm f/2.0
* 24 mm f/2.8
* 28 mm f/2.0
* 28 mm f/2.8
* 28 mm f/3.5
* 35 mm f/1.4
* 35 mm f/2.0
* 35 mm f/2.8
* 45 mm f/2.8 GN
* 45 mm f/2.8 P
* 50 mm f/1.2
* 50 mm f/1.4
* 50 mm f/1.8
* 50 mm f/2.0
* 55 mm f/1.2
* 55 mm f/4.0 UV
* 58 mm f/1.2 Noct
* 58 mm f/1.4
* 85 mm f/1.4
* 85 mm f/1.8
* 85 mm f/2.0
* 105 mm f/1.8
* 105 mm f/2.5
* 105 mm f/4.0 UV
* 120 mm f/4.0 IF Medical
* 135 mm f/2.0
* 135 mm f/2.8
* 135 mm f/3.5
* 180 mm f/2.8 ED
* 200 mm f/2.0 ED-IF
* 200 mm f/4.0 Q
* 200 mm f/4.0
* 200 mm f/5.6 Medical
* 300 mm f/2.0 ED-IF
* 300 mm f/2.8 ED-IF
* 300 mm f/4.5 P
* 300 mm f/4.5 H
* 300 mm f/4.5 ED
* 300 mm f/4.5 ED-IF
* 400 mm f/2.8 ED-IF
* 400 mm f/3.5 ED-IF
* 400 mm f/4.5
* 400 mm f/5.6 ED-IF
* 500 mm f/4.0 P ED-IF
* 500 mm f/5.0 Reflex
* 500 mm f/8.0 Reflex
* 600 mm f/4.0 ED-IF
* 600 mm f/5.6 ED-IF
* 800 mm f/5.6 ED-IF
* 800 mm f/8.0 ED
* 800 mm f/8.0 ED-IF
* 1000 mm f/6.3 Reflex
* 1000 mm f/11.0 Reflex
* 1200 mm f/11.0 ED-IF
* 2000 mm f/11.0 Reflex

Manual Focus Zooms
Ống zoom căn nét thủ công

* 25-50 mm f/4.0
* 28-45 mm f/4.5
* 28-50 mm f/3.5 Macro
* 28-85 mm f/3.5-4.5 Macro
* 35-70 mm f/3.5
* 35-70 mm f/3.5 Macro
* 35-70 mm f/3.3-4.5
* 35-70 mm f/3.5-4.8
* 35-85 mm f/2.8-4.0 (prototype only)
* 35-105 mm f/3.5-4.5 Macro
* 35-135 mm f/3.5-4.5
* 35-200 mm f/3.5-4.5 Macro
* 43-86 mm f/3.5
* 50-135 mm f/3.5 Macro
* 50-300 mm f/4.5
* 50-300 mm f/4.5 ED
* 70-210 mm f/4.5-5.6
* 80-200 mm f/2.8 ED
* 80-200 mm f/4.0
* 80-200 mm f/4.5
* 85-250 mm f/4.0-4.5
* 100-300 mm f/5.6 Macro
* 180-600 mm f/8.0 ED
* 200-400 mm f/4.0 ED
* 200-600 mm f/9.5
* 360-1200 mm f/11.0 ED
* 1200-1700 mm f/5.6-8.0 P ED-IF

Tham khảo Tương thích ống kính và thân máy Nikon tại đây.

VinaCamera.com
2008-2014

Phản hồi (254) - Mời bạn tiếp tục thảo luận tại Mục Hỏi đáp.

254 phản hồi cho “Toàn cảnh ống kính Nikon (Nikon Lens Line)”

 1. NINH

  Các bác cho em hỏi thêm…
  Em đang xài D90, len thì hiện có ống fix 50 -1.8 và ống kit 18-105.
  Giờ em muốn nhờ tư vấn: Em muốn tìm một ống kiếng đa dụng, có thể chụp chân dung này nọ, tý phong cảnh, có thể chụp trong điều kiện thiếu sáng một tý ạ.
  Có mấy người bạn bảo mua 28-70, người thì bảo 70-200, có bạn thì bảo 70-300, có bạn lại nói cứ lựa ống Nano mà phang để khỏi hối hận sau này, có cả rổ ống kiếng mà chẳng cái nào ra hồn.
  Vậy nhờ Vina Camera tư vấn thêm mình nên chọn ống kiếng nào theo các bác là tốt nhất cho đa dụng với tầm chi phí thấp nhất.
  Em xin cảm ơn rất nhiều.

 2. VinaCamera

  @ NINH: Ống kính mỗi loại một công dụng, cũng như chất lượng sẽ đi theo số tiền bỏ ra. Vậy nên chơi loại nào phụ thuộc nhiều vào cá nhân bạn. Mua ống đắt tiền chất lượng cao thì giá trị thanh khoản cao, dùng cẩn thận sau này bán lại vẫn khá khá.
  - 70-200mm và 70-300mm khác nhau đôi chút về tầm tiêu cự, và với tiêu cự ngắn nhất 70mm (Qui đổi ra crop Nikon 1.5x = 105mm) bạn có thể sử dụng để chụp chân dung nửa người hoặc phần đầu rất tốt, tuy nhiên chân dung cả người sẽ hơi hạn chế, nhất là chụp trong môi trường không gian hạn hẹp như trong nhà.
  - Phù hợp nhất với nhu cầu bạn nên là 28-70mm hay 24-70mm. Chơi ống 24-70mm f/2.8 Nano (khoảng 38 triệu) sẽ không có gì phải ân hận, chỉ có tiền là hơi mắc, nếu sau này theo đuổi chơi nghiêm túc thì nên chơi ống Nano này. Nếu kẹt tiền, có thể nghiên cứu chơi Sigma 24-70mm f/2.8 (đời cũ hoặc đời có mô-tơ êm HSM) giá rẻ hơn nhiều và chất lượng đều khá OK.
  - Nghiên cứu thêm ống 24-120mm f/4 Nano (khoảng 27 triệu), tuy khẩu độ mở tối đa hơi hẹp, nhưng chất lượng rất OK. Nữa thì có 18-200mm f/3.5-5.6 G DX VR II tạm được, độ zoom lớn, tiện lợi với chống rung, nhưng cho thân cúp nhỏ nên sau này muốn chơi toàn khổ FX thì phải bỏ.
  - Nếu chỉ để chụp chân dung, có thể xem thêm ống cố định AF 85mm f/1.8 D (chỉ lắp được cho các máy có mô tơ căn nét trên thân, với D90 thì OK). Ghi chú: Loại này có thêm dòng f/1.4, nổi tiếng, giá đắt gấp gần 3 lần f/1.8, nhưng chất lượng tuyệt với.
  - Nikon AFS 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR thì cần cân nhắc kỹ, bởi chất lượng được đánh giá là thường thường, nhất là so với giá tiền.

 3. NINH

  em cảm ơn rất nhiều!
  Phải chi ở đây có nút like nhỉ :)

 4. sututam

  Cho em hỏi, em thường chụp ảnh phong cảnh, chân dung gia đình. Hiện đang định lên đời Nikon D90. có người tư vấn dùng D90 +18.70+ 50.1.8.
  Theo vinacamera, như thế đã ổn chưa, hay phải thay đổi lại các ống lens, em có khoảng 20 tr.
  em xin cảm ơn nhiều

 5. VinaCamera

  @ sututam: Như vậy là ổn rồi, nhưng chưa đủ :)
  - Ống 18-70mm là ống kít tốt nhất, và bền nhất trong các ống kit gần đây của Nikon. Nhưng là ống kit, chất lượng bình thường thôi. Ống này có thể chụp du lịch loanh quanh, đa dụng, chụp chân dung kéo ra ngoài 50mm cũng tạm ổn. Nhưng chụp trong nhà, do khẩu mở tối đa hẹp nên có khả năng thiếu sáng.
  - Ống 50mm f/1.8 là ống tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế rất cao, chất lượng rất tốt, chụp chân dung thì chưa đẹp lắm về xóa phông và bokeh. Tiêu cự 50 trên thân 1.5x D90 cũng thành 75mm, tương đối khó xoay sở trong nhà để tận dụng được khẩu f/1.8 hết công suất.
  - Nếu mới chơi máy DSLR thì bạn hãy yên tâm với 2 ống này để học hỏi, nâng cao tay nghề, sau đó tính sau. Nếu chơi tương đối rồi thì bạn hỏi tiếp, chúng tôi tư vấn thêm.

 6. Hiệp

  E đang sài con D7000, ống KIT 18-105. Hiện em có khoảng 10tr để sắm thêm đồ. Em đang băn khoăn nên mua thứ nào trước trong 2 nhóm sau đây:
  1. Ống kính 50 1.4G (D) hoặc 85 1.8D (2 cái này bác chọn cho e 1 thứ)hoặc 1 ống kính nào chất lượng tốt đối với người mới như e (cái này bác tư vấn dùm).
  2. Chân máy (nên mua loại nào?)+ Flash(nên mua loại nào?)+ một số phụ kiện lặt vặt khác.

  Nhu cầu của em hiện tại nói chung với người mới chơi ảnh như e cũng muỗn khám phá nhiều thứ nên cũng không thể nói là thích cái gi (với em cái ống KIT cũng khá hay để em khám phá nhưng em thấy chất lượng ảnh của nó thì không khá lắm)

  Nếu có thời gian bác tư vấn cho em những câu hỏi nhỏ (trong ngoặc đơn) hộ em nhé!

  Cảm ơn bác!

 7. VinaCamera

  @ Hiệp: Nên mua 50mm f/1.4 hoặc 35mm f/1.4. Chân thì có rất nhiều loại, đắt một chút thì mua Benro, rẻ hơn thì làm cái Manbily cũng tốt chán.

 8. Hiệp

  Cám ơn bác, em cũng thấy với crop 50 cũng tiện. chụp 85 đi với đông đông ae thi luôn bị … che mất màn hình.
  Bác có tt gi về mây cái flash yongnuo không ah? EM tính mua 1 cái sài cho quen với flash, thấy loại này cũng rẻ tiền.

 9. Minh Việt

  Vinacamera ơi!
  Cho mình hỏi với.
  Mình đang dùng body D80; lens có 2 cái: 18-135mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX và 1 cái 18-55mm 3.5-5.6 VR. Chủ đề mình hay chụp chân dung, gia đình. Sắp tới mình muốn đổi các cái body D90 và muốn thêm 1 cái lens nữa. Vậy Nhờ Vinacamera tư vấn cho mình nên chọn cái nào để phù hợp với công việc của mình.
  Cảm ơn bạn!

 10. VinaCamera

  @ Minh Việt [Lens chụp chân dung cho Nikon]: Với D80/D90, bạn có thể chơi các ống D và G, chụp chân dung chính hãng Nikon, có:
  - 85mm f/1.8D (khá tốt)
  - 85mm f/1.4D và f/1.4G (huyền thoại chụp chân dung, giá cao ngất)
  - 24-70mm f/2.8 và f/2.8 Nano (chất lượng khỏi phải bàn, giá cũng khỏi phải nói… rất cao)
  - 70-200mm f/2.8 VRI và VRII Nano (chất lượng tuyệt đỉnh cho zoom chân dung, giá rất cao)
  - 55-200mm VR (hàng giá rẻ, chất lượng thường thường, ưa ánh sáng tốt)
  - 18-70mm ống Kit (chất lượng tạm ổn nếu biết chụp)
  Tham khảo các hãng khác
  - Tamron và Sigma đều có 70-200mm f/2.8
  - Sigma 24-70mm f/2.8 macro và đời mới HSM
  *** Ghi chú: Các ống có tiêu cự trong khoảng 70/85-105/200mm đều chụp chân dung tốt. Khẩu độ mở f/2.8 hoặc lớn hơn là lý tưởng.

 11. Huỳnh Linh

  Chào Anh ViNaCamera. Em là một người thợ chụp Ảnh nghiệp dư. Nhưng rất may Em cũng thường đi chụp Album ngoại cảnh (Ở quê). Em đang dùng Nikon D7000 và Len 18-200 VR II. Theo Anh như vậy đã tốt chưa? Hay Em còn cần Len nào nữa ? (một người nhiếp Ảnh ở nhà quê thì cũng không nhiều tiền lắm). Nhưng cũng không thể không đầu tư thêm. Anh hãy cho Em một lời khuyên.

 12. VinaCamera

  @ Huỳnh Linh: Với nhu cầu và thiết bị hiện có của bạn, tôi nghĩ cũng tạm đủ. Nikon 18-200mm cũng là một ống tương đối tốt, mặc dù không thể so sánh với các ống chất lượng cao nhưng giá cả cũng rất cao.
  - Nếu bạn muốn chất lượng ảnh tốt hơn, và không muốn đầu tư quá lớn, có thể suy nghĩ chơi các ống fix của Nikon, như Nikon AF 20mm f/2.8D chụp phong cảnh, nhóm người, hay Nikon AF-S 85mm F/1.8D chụp chấn dung. Đây là các ống đời trước AF-S, không có mô tơ căn nét trên ống, nhưng chơi vời D7000 có mô tơ trên thân rồi cũng vẫn rất ngon. Còn nhu cầu đa năng thì với 18-200mm của bạn là tạm đủ.

 13. Thương

  Chào Anh ViNaCamera.em đang sử dụng ống kính AF Nikkor 24-85mm f/28-4 D với Body D90. Anh tư vấn giúp em có thể dùng chung được không? chụp ảnh có đẹp không anh hay phải điều chỉnh gì thêm. mong anh góp ý kiến. cảm ơn nhiều

 14. VinaCamera

  @ Thương: Chưa hiểu ý bạn là “có thể dùng chung” là như thế nào? Ống AF 24-85mm f/2.8-4D này (được thay thế bởi Nikon AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G vào 2003) là ống có chất lượng trung bình, không nét bằng đời mới 2003 như có khẩu mở tối đa lớn hơn, và ở f/2.8 thì rìa ảnh không được nét lắm mà mịn.
  - Ống này hoàn toàn tương thích với thân D90 nên nếu ý bạn “dùng chung” có nghĩa là tương thích thì câu trả lời là CÓ. Nếu muốn ảnh sắc nét với ống D này, bạn nên chụp từ khẩu 4 hoặc khép hơn nữa.
  - Nếu bạn chưa có và định mua ống D này thì nên suy nghĩ mua ống G cùng loại (đời mới nhất có VR chống rung), hoặc chuyển sang chơi 28-300mm VR nếu sau này định chơi lên thân FX toàn khổ. Còn nếu có ý định trung thành với thân cảm biến cúp nhỏ DX thì nghiên cứu mua ống 18-300mm VR.

 15. thiện

  Mình đang có một ống kính nikon 35-135, định đi mua body nikon D90 để gắn vào chụp phong cảnh, hội họp, vinacamera tư vấn dùm xem có được không? Tức là ống kính và body có hợp không? Cần điều chỉnh thế nào cho hình đẹp?

 16. VinaCamera

  @ thiện: Tất cả các ống kính của Nikon đều có thể lắp trên thân Nikon D90. Khi mua máy, bạn có thể đem theo ống để thử ngay tại cửa hàng. Đời non-D thì không đánh đèn TTL được vì không thông báo khoảng cách về máy.

 17. Mạnh Khải

  E cần tư vấn để mua 1 ống kính zoom để chụp xa và đủ rộng để chụp tiệc tùng…..giá tầm 5tr trở xuống. E dùng nikon D3000 và có nên mua grip ko ạ? E đang có ý định mua.

 18. VinaCamera

  @ Mạnh Khải: Không có ống zoom nào phục vụ được cả 2 mục đích của bạn nêu với giá đó. Bạn có thể đầu tư thêm và nghiên cứu các ống: 18-200mm VR (khoảng 15 triệu) và 18-300mm VR (khoảng 22 triệu).
  - Với D3000 và các loại máy mới cho người bắt đầu chơi khác, không nên mua grip, trừ trường hợp bạn muốn không phải thay pin giữa chừng vì grip giúp bạn cùng lúc lắp 2 pin. Mất 1 phút thay pin cũng không phải là vấn đề lắm, vì vậy tóm lại là không nên mua.

 19. hùng

  Mình dự định mua nikon d7000,xin vinacamera tư vấn dùm mình ống để chụp tài liệu được không,vì mình co vài cuốn sách muốn lưu lại trên máy tính.

 20. VinaCamera

  @ hùng: Nếu chỉ để chụp tài liệu thì bạn không nên mua máy ảnh, càng không nên mua DSLR, chỉ nên mua cái máy scanner. Còn chụp tài liệu cũng chỉ cần máy ảnh du lịch bỏ túi khoảng 2 triệu là chụp rất nét, bảo đảm tốt hơn máy lớn đắt tiền.
  - Nếu kết hợp chụp tài liệu, với D7000 chỉ cần ống tiêu chuẩn 50mm là được. Nhưng chụp sách khó đấy, cong vênh, bóng đen gáy, v.v… Nên cắt gáy rời ra từng tờ và đặt ống vuông góc với trang sách mới chụp được. Ánh sáng cũng là cả vấn đề để trang sách sáng đều.

 21. hùng

  cám ơn vinacamera đã tư vấn giúp,mình thử máy scan rồi nhưng sách dày bất tiện lắm,mình có chụp thử bằng máy sony dsc hx1 nhưng những chử nhỏ bị mờ không rõ nét không biết có phải do mình chụp tệ không nữa. Nên mình mới dự định sắm máy dslr,nếu được xin vinacamera tư vấn ống kính cụ thể hơn cho mình được không và mình phải mua chân máy ảnh nào để đặt vuông góc với trang sách được.Xin cám ơn

 22. VinaCamera

  @ hùng: Nếu máy scanner bất tiện thì máy ảnh còn bất tiện gấp nhiều lần khi đem chụp sách.
  - Bạn chụp không đẹp là do căn nét và rung tay, không phải tại máy. Bạn phải xén rời từng trang sách và chụp, đặt máy cố định (gắn vào chân máy hay gá lắp tự làm) thì ảnh mới OK.
  - Bạn phải tự chế cái gá chứ không có chân máy nào hoàn toàn phù hợp với mục đích của bạn. Hoặc phải kẹp trang sách lên tường hay ván gỗ và để máy lên chân để chụp.
  - Bảo đảm ở trường hợp cụ thể của bạn, DSLR còn tệ hơn nhiều. Không tin, bạn thử mượn trước ai đó về chụp thử, sau rồi hẵng mua.

 23. hùng

  Xin cám ơn vinacamera đã tư vấn cho mình.

 24. MR_Mạnh

  Mình đang dùng nikon D300 và len fix 50f1.8g,tele 70-300 AFS VR, đang định mua thêm ống kính góc rộng chụp phong cảnh kết hợp chân dung, khoái dòng MF (xoay vặn tí) cho kinh tế. Định lấy len 28f2.8 AIS nhờ các bác tư vấn giúp.

 25. VinaCamera

  @ MR_Mạnh: Ống này tốt, ảnh đẹp. Bạn cứ sắm thôi. Tuy nhiên, 28mm qui đổi trên thân D300 crop = 42mm, chưa phải là ống góc rộng cho lắm. Bạn có thể xem xét 20mm f/2.8D, vừa tự động, vừa xoay vặn thoải mái mà lại rộng hơn.

 26. Vien Dong

  Chào anh, tôi đang đắn đo chọn giữa 2 loại lens sau
  1. Nikon 70-200 f/2.8 VRII
  2. Nikon 70-200 f/4 VR
  lens thứ 2 thì rẻ hơn nhiều so với lens thứ 1, nhưng khẩu thì nhỏ hơn. Nếu tôi dùng để chụp chân dung thì lens thứ 2 có ổn không? Xin bác tư vấn giúp

 27. VinaCamera

  @ Vien Dong: Tầm tiêu cự 70-200mm chủ yếu dùng để chụp chân dung, vậy bạn không chụp chân dung thì chụp gì mà cần mua tầm tiêu cự này?
  - Ngoài chụp chân dung, bạn có thể dùng dải tiêu cự 70-200mm để chụp phong cảnh đặc tả, chụp tư liệu phóng viên ảnh (đòi hỏi đứng từ xa tele lại). Nếu với các mục đích này thì f/4 hoàn toàn phù hợp vì bạn không cần tạo nét mỏng với f/2.8.
  - Thiếu sáng 1 khẩu không hẳn đã là vấn đề vì ống đã có chông rung có thể giúp bạn giảm tốc độ chụp để bù lại 1 khẩu đã mất ở khẩu mở (nghe nói khả năng chống rung của f/4 này còn lên tới 5 khẩu, cao hơn của f/2.8 chỉ ở 4 khẩu – chưa có điều kiện thử nghiệm thực tế). Và nếu bạn dùng các thân máy đời mới sản xuất vào khoảng từ 2011-2012 hoặc mới hơn thì độ nhiễu ở ISO cao đã được cải thiện rất nhiều, nên bạn có thể tăng ISO thêm 1 khẩu để bù vào khẩu hẹp f/4.
  - Ngoài ra, ngay cả khi chụp chân dung nhưng chủ yếu chụp ngoài trời vẫn có thể bố trí mẫu (chủ thể) xa hậu cảnh để bù vào khả năng xóa phông của f/4.
  + Kết luận: Lý do dường như duy nhất để chọn f/2.8 so với f/4 là khả năng mở khẩu “xóa phông”, đặc biệt thường cần cho chụp chân dung, và nhất là ở trong nhà. Vậy bạn có cần cái đó không? Trả lời câu hỏi này, bạn có thể quyết định được nên mua f/2.8 hay f/4.
  + Nói thêm: Nikon ra ống này để tăng cường cạnh tranh sát ván hơn với Canon vì trước đây Nikon khuyết ống này so với Canon (và các hãng khác). Giá rẻ bằng gần nửa 70-200mm f/2.8 nhưng cùng các tính năng còn lại, Nikon hy vọng đẩy mạnh doanh số ống kính của mình vì vớt được thêm dân chơi mơ ước sở hữu tầm tiêu cự 70-200mm nhưng chưa đủ 2,5K USD mua 70-200mm f/2.8 chính hãng Nikon.

  Xem so sánh thông số Nikon 70-200mm f/2.8G Nano vs Nikon 70-200mm f/4G Nano tại đây:
  http://nikonrumors.com/2012/10/24/nikkor-70-200mm-f4g-ed-vr-vs-70-200mm-f2-8g-ed-vr-ii-specs-comparison.aspx/
  - Ghi chú: Cổ gá lắp ống không bán kèm với 70-200mm f/4G, phải mua riêng. Khác biệt lớn nhất có lẽ là số lượng thấu kính (21/20) và thấu kính ED chất lượng cao chống tán xạ (7/3).

 28. Dinh Nguyen

  Cho mình hỏi ống fix 85f2.0 AIS (MF) chất lượng ảnh thế nào so với 85f1.8D vì mình thấy ống 85f2.0 không thông dụng lắm ít người dùng quá

 29. VinaCamera

  @ Dinh Nguyen: 85mm f/2 AI-S là ống có chất lượng thấu kính tuyệt vời, hơn nhiều các ống AF-S ngày nay. Nhưng phải căn nét thủ công (xoay vặn bằng tay), nên nếu bạn chỉ quen căn nét tự động thì đừng mua làm gì, về không sài được đâu.
  - Không phải là nó không thông dụng mà do nó ngưng sản xuất từ lâu lắm rồi, nên số còn lại vẫn dùng tốt là đồ cổ quí hiếm đấy.

 30. Võ Văn Cửu

  Anh ơi, cho em hỏi tí, em đang dùng nikon D5000. em muốn mua một ống fix có tiêu cự 85mm mà lấy nét tự động thì em nên mua ống gì, giá khoảng bao nhiêu vậy anh. em cảm ơn nhé!

 31. Võ Văn Cửu

  em thây trên đó anh có để 85 mm f/1.8D AF là ống có chế độ lấy nét tự động, em dùng ống này trên máy D5000 có được không ạ,tại vì mắt em không tốt nên việc lấy nét thủ công rất khó, ống này khoảng bao nhiêu ạ, em cảm ơn anh lần nữa nhé,

 32. VinaCamera

  @ Võ Văn Cửu: Với các thân máy dành cho người mới nhập môn như D5000 – và D3000, D3100, D5200 – để căn nét tự động được, bạn cần các ống AF-S/G (là các ống có mô tơ căn nét trên ống) vì dòng máy này không có mô-tơ căn nét trên thân máy, và không dùng căn nét tự động được với các ống AF-D và AI, AI-S.
  - Vậy cụ thể, cần mua AF-S 85mm f/1.8G. Giá ống mới có bảo hành chính hãng ở VN khoảng 11,2 triệu.

 33. hiep

  Anh ơi, cho em hỏi: em đang dùng D90 kit 18-105, nhu cầu của em la chụp phong cảnh, chân dung ,sự kiện, em muốn đổi con kit này lấy con Nikon AFS DX 17-55 f2.8. Xin anh cho em ý kiến.

 34. VinaCamera

  @ hiep: Tốt quá rồi. Đổi luôn thôi bạn à. Đó là niềm mơ ước của dân chơi DX đấy.
  - Lưu ý: Ống này là ống dành riêng cho máy DX cảm biến cúp nhỏ như D90, nếu sau này chơi lên đời FX toàn khổ sẽ phải đổi.

 35. hiep

  vâng, em cám ơn anh! Thế thì em quất nó luôn, em cũng không có ý định lên FX. Mà sau này có lên thì sẽ tính sau .

 36. Trung

  VinaCamera cho em hỏi điều này ạ. Em đang xài body DX D3000, muốn mua lens wide để chụp cảnh.Em tính mua nikon 20mm f2.8D, nhưng sau này lại nghe Tamron DX 17-50 tuy là lens zoom nhưng được đánh giá rất cao trong khi giá thành lại rẻ hơn Nikon fix 20 này. Người ta nói là em nên dùng Tamron chỉ vì nó là lens DX, còn fix 20 là FX, em thấy lí do đó chưa thuyết phục lắm vì em chỉ quan tâm chất lượng của nó thôi. Nên em có thắc mắc thế này ạ:
  Nếu lắp trên body DX của em thì chất lượng hình ảnh của cái nào tốt hơn ạ, em không quan trọng đến tiêu cự 17 của tamron.
  Em xin cám ơn VinaCamera rất nhiều!

 37. VinaCamera

  @ Trung:
  - Với D3000 không có mô-tơ căn nét trên thân, nếu muốn căn nét tự động, bạn không dùng được các ống có ký hiệu D (và các ống đời cũ hơn D) vì ống D không có mô-tơ căn nét trên ống. Căn nét tay thì OK. Nikon 20mm f/2.8D là một ống D.
  - Tamron 17-50mm là một trong những ống tốt nhất và bán chạy nhất của Tamron, dùng được với D3000.
  - Ống chính hãng thường tốt hơn ống FOR; Ống fix một tiêu cự thường nét hơn ống zoom.

 38. Trung

  Em xin cám ơn VinaCamera.^^ Với em thì em không quan trọng việc căn nét tay vì em quay tay bằng lens 50 f1.8D từ ngày mua máy đến giờ cũng được 1 năm rồi.
  Vậy cho em hỏi câu cuối là có thể kết luận Tamron 17-50 là một lens zoom có chất lượng tốt hơn lens fix (20f1.8D trên DX) phải không ạ? Thật ra trước giờ em ưa dùng lens fix vì có chất lượng tốt hơn lens zoom nên mới chọn fix 20, nhưng nay em đã có một cách nhìn mới.
  Em xin cám ơn!

 39. VinaCamera

  @ Trung: Có ai nói thế đâu bạn!
  - Fix thì thường nét hơn zoom, chính hãng thì thường tốt hơn ống FOR, vậy Nikon 20mm f/2.8D sẽ có chất lượng cao hơn Tamron 17-50mm.
  - Tuy nhiên ống và thân cũng có độ tương thích để đạt chất lượng hình ảnh tối đa. Theo đánh giá của DxOMark, cùng trên thân crop D5000 (không có đánh giá cho D3000) thì Tamron 17-50mm được 13 điểm, Nikon 20mm f/2.8D được 14 điểm. Tuy nhiên, trên thân D3 thì Nikon 20mm f/2.8 được những 21 điểm. Mọi đánh giá chỉ là tương đối.

 40. Trung

  Vâng em xin ghi nhận. Em cám ơn VinaCamera!

 41. Gia Phong

  Chào Vina camera ạ , e là sinh viên , mới tập chơi môn này được hơn 3 tháng với khởi đầu là chiếc Nikon D90+ Fix 50 1.8G . E có ý định nhu cầu nâng cấp thêm ống kính ạ ,e nhờ Các Anh/Chị có thể tư vấn giúp em được không ạ ?
  Nhu cầu của e Đa dụng ( chụp chân dung,phố phường ,ngoại cành ạ)
  Em xin cảm ơn nhiều ạ ^^

 42. VinaCamera

  @ Gia Phong: Mỗi loại ống kính thường chỉ phục vụ tốt 1 mục đích. Để chụp các thể loại bạn nên, bạn sẽ cần nhiều ống kính: Góc rộng chụp phong cảnh, zoom lớn để chụp đường phố, ống tiêu cự trong khoảng 70mm đến 200mm (và hơn) để chụp chân dung.
  - Bạn nên đọc bài này: http://vinacamera.com/?p=253 (Tìm hiểu các loại ống kính và chức năng từng loại)

 43. Phan Nhan

  Vinacamera cho mình hỏi chút.
  AF-S NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6 VR (non nano) kết hợp D90 có được ko…theo các bạn chất lượng hình thế nào so với 18 – 105?

 44. VinaCamera

  @ Phan Nhan: 24-120mm này là một trong những ống chất lượng kém nhất của Nikon. Không nên chơi!
  - Chơi 18-105mm cho ngon, bổ, rẻ bạn à. Nếu kiếm được 18-70mm còn mới thì cũng nên chơi vì chất lượng tốt nhất trong các loại ống KIT của Nikon.
  - Nếu có thêm tiền, nên chơi 18-200mm VR, hữu dụng hơn vì dải tiêu cự dài hơn, chất lượng cao, và cũng là ống có độ zoom lớn, phù hợp với gần như mọi tình huống chụp ảnh đời thường.

 45. Phan Nhan

  Thanks vinacamera nhiều!

 46. Trần Trung Hiếu

  Dear VinaCamera. Em mới dùng D200, em có tìm thấy chỗ kia bán lens 35-135mm f3.5/5.6 AF (zoom xoay) giá khá rẻ. Mong VinaCamera tư vấn ống này giúp em nhé. Ngoài ra, nếu em muốn sắm thêm ông MF (AI, AIS) để đo sáng tốt với D200 mà giá thành <2tr thì lens nào tốt nhất ạ.

  Cám ơn rất nhiều.

 47. VinaCamera

  @ Trần Trung Hiếu: Ống này là ống 35-135mm f/3.5-4.5 là ống KIT đời cũ lắm rồi. Chơi vui, sưu tầm thôi. Chụp kém lắm. Căn nét kém, tiêu cự lại lỡ cỡ khó dùng để đi du lịch, chụp mọi cái…
  - Hàng cũ, bạn tự tìm thôi. Hỏi bác Gu gừ cái gì cũng biết mà còn không ra thì tôi làm sao giúp được!

 48. Linh

  nhờ vina camera tư vấn giúp e.e mới mua 1 e d5100 tính đến nay đã là gần 5 tháng kèm 1 kit 18-55 f/3.5-5.6G.e đang muốn đổi lens để phục vụ cho chụp chân dung và chụp phong cảnh thôi.cụ thể là sắp tới 30-4 có nhận đi chụp cho mấy đứa bạn là girl ở đhqg ở Thung Nai.e muốn xin tư vấn là loại lens nào phù hợp với nhu cầu của e ạ.tức là chụp người khi đi du lịch phượt mà chất ảnh tốt.e đc giới thiệu là nikon 50mm 1.4G và kit 18-105.e mong được phản hồi sớm vì gấp quá.mang e 18-55 này đi khéo ê mặt mất:)

 49. VinaCamera

  @ Linh: Với thân D5100 này, em cần chơi các ống G, và chân dung tốt, giá cả phải chăng thì có 85mm f/1.8G (giá khoảng 11,2 triệu). Còn chụp phong cảnh, em sẽ cần các ống góc rộng, thử xem Nikon Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5 DX xem nhé, giá hơi chát đấy (~20 triệu).
  - Còn nếu muốn có ống “tất cả trong 1″, chụp gì cũng được để tiện dụng khi đi du lịch thì nghiên cứu 1 trong 2 giải pháp: 18-200mm VR và 18-300mm VR.
  - 50mm f/1.4G thì chất lượng rất tốt, nhưng do là ống 1 tiêu cự nên sẽ phải zoom bằng chân. Ống này cũng chỉ phù hợp chụp chân dung toàn thân và bán thân thôi (khi lắp trên DX).
  - 18-105mm là một ống KIT, khá tốt, nhưng đừng hy vọng chất lượng mỹ mãn ở các ống KIT như thế này.

 50. Quang Vinh

  Nhờ vinacamera tư vấn giúp: Tôi đang dùng d90, muốn mua 1 ống chụp phong cảnh đẹp (hoặc ống for cũng được phòng khi không đủ tiền) vì tôi hay đi chụp núi rừng, biển đảo nói chung là phong cảnh miền quê hơn, ít khi chụp đường phố.
  Nếu mua tele Nikon để chụp chân dung hoặc đặc tả phong cảnh thì theo vinacamera nên mua loại nào?
  Cảm ơn vinacamera.

 51. VinaCamera

  @ Quang Vinh:
  - Ống góc rộng chụp phong cảnh thì có Nikon AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED, hoặc Tokina 11-16mm f/2.8. Cả hai đều là ống DX chỉ chơi được trên thân máy cảm biến cúp nhỏ như D90.
  - Tele chụp chân dung và phong cảnh đặc tả với thân cảm biến cúp nhỏ hơi khó lựa chọn, loại chất lượng giá cao rất mắc. Nếu chơi fix giá cả vừa phải có thể là 85mm f/1.8D hoặc G. Có thể nghiên cứu thêm Tamron 90mm f/2.8. Nếu zoom thì 70-300mm VR.

 52. Quang Vinh

  Cảm ơn anh Vinacamera

 53. Quang Vinh

  Hỏi thêm bác 1 chút, bác đã cho ý kiến:
  - Ống góc rộng chụp phong cảnh thì có Nikon AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED, hoặc Tokina 11-16mm f/2.8. Cả hai đều là ống DX chỉ chơi được trên thân máy cảm biến cúp nhỏ như D90.
  - Tele chụp chân dung và phong cảnh đặc tả với thân cảm biến cúp nhỏ hơi khó lựa chọn, loại chất lượng giá cao rất mắc. Nếu chơi fix giá cả vừa phải có thể là 85mm f/1.8D hoặc G. Có thể nghiên cứu thêm Tamron 90mm f/2.8. Nếu zoom thì 70-300mm VR.

  Nếu sau này tôi đổi lên dòng full frame thì nên mua ống nào?
  Tks bác nhiều

 54. VinaCamera

  @ Quang Vinh: Thì không nên mua ống nào vội. Chơi tạm ống 18-55mm f/3.5-5.6G VR (2,4 triệu). Các ống 85mm và 70-300mm như đã nói thì chơi thoải mái.
  * Bạn copy lại đoạn đó như thể trẻ con học thuộc lòng vậy… :D

 55. Quang Vinh

  vậy là hoàn toàn có thể mua 85 và 70-300 luôn, :)
  Tks bác.
  * copy cho nó nét như nikon bác ạ :)

 56. Nguyễn Phi Long

  Kính chào các anh! Bạn tôi đang xài Nikon D300s, vì tài chính có hạn nên đang phân vân với 2 lựa chọn sau:
  1. Tele Nikon 80-200 zoom xoay doi 3 (khoảng 15tr)
  2. Tele Tokina 80-200 + góc rộng Tamron 17-50 (khoảng 15tr)
  Thật sự đang cần cả tele và góc rộng, rất vui nếu các anh tư vấn nên chọn phương án nào và cho biết thêm chất lượng em Tokina 80-200 luôn ạ. Chân thành cảm ơn các anh. Kính!

 57. VinaCamera

  @ Nguyễn Phi Long:
  - P/A 1 là hơn nếu nó là hơn :D. Ống này về chất lượng quang học thì không khác gì các ống đời mới 70-200mm.
  - P/A 2 thì khắc hẳn vì là 2 ống. Bạn muốn có 2 ống để lấp đầy dải tiêu cự 17mm – 200mm hay là thế nào? Tự bạn biết thôi, không ai tư vấn được. Nó giống như không thể tư vấn bạn nên mua 1 xe máy + 1 xe đạp hay chỉ mua 1 xe máy tốt hơn, tất cả tùy thuộc vào bạn đã có những gì, khoảng cách đi làm thế nào, có thích tập thể dục không, và rất nhiều yếu tố khác trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn cần cả 2 thứ (xe máy + xe đạp hay vừa tele và góc rộng) thì cũng chả phải bàn thêm, cứ thế chọn phương án 2.
  - Mấy cái tư vấn này đâu có liên quan tới nhiếp ảnh là mấy, nó liên quan tới bạn muốn cái gì. Trả lời những câu hỏi này của các bạn thật là thú vị đấy :D :D :D

 58. Nguyễn Phi Long

  Cảm ơn các anh! Phương án 2 là để lấp đầy dải tiêu cự 17mm – 200mm anh ạ! Bạn mình mới làm nghề nhiếp ảnh. Nếu chọn PA 1 thì ưu tiên tele trước, sau này nâng cấp em góc rộng sau, nếu chọn PA2 thì có cả 2. Cái mình đang quan tâm là chất lượng em To 80-200, nhu cầu chủ yếu là chụp ảnh cưới anh ạ! Thật sự cũng phân vân đấy chứ nhỉ?! Thanks

 59. nguyen van quy

  Xin chào VINACAMERA
  Em đã nghe theo anh đổi D3100+kit18-55 lấy cái D90 rùi. Bi giờ chỉ còn 5tr thì em nên lấy cái lens nào được nhỉ, yêu cầu là phong cảnh + chân dung:
  - AF 50mm f1.8D + AF-S 55-200mm
  - AF-S 55-200mm + lens nào được hả anh???
  Cám ơn anh rất nhiều.

 60. nguyen van quy

  P/s: Hiện giờ em chỉ có body D90 thôi, chưa có lens.
  Thanks.

 61. VinaCamera

  @ nguyen van quy: Vậy bạn chơi tạm 50mm f/1.8D, rồi sau đó dần dần sắm thêm từ nhu cầu nảy sinh. 55-200mm là ống khá tốt, có một kính ED và có chống rung, tầm tiêu cự hợp chụp chân dung nhưng khẩu mở lớn nhấp hẹp và bokeh bình thường.

 62. nguyen van quy

  Vậy cho em hỏi thêm, nhu cầu em là phong cảnh + chân dung thì có thể xài 50mm f/1.8D trong thời gian này còn học hỏi nhiều, thì nếu có tiệc tùng ban đêm thì 50mm f/1.8D có kham nổi không anh? anh tư vấn cho em nên sắm thêm lens nào?
  Cám ơn anh đã rất nhiệt tình chỉ dẫn.

 63. VinaCamera

  @ nguyen van quy: Tất nhiên là được. Tuy nhiên, nếu bạn chụp tiệc trong nhà thì ống 50mm (qui đổi 75mm) là khá hẹp, không đủ chụp nhóm người, nhất là nhà lại hẹp.
  - Nếu chơi fix, bạn có thể chơi thêm 20mm f/2.8.
  - Nếu chơi zoom, có thể nghiên cứu Tokina 11-16mm f/2.8.

 64. Springsteen

  Xin chào anh

  Em đang dùng Nikon D5100, vừa rồi có người bạn tặng ống 85mm f/1.8D. Em biết là ống này nếu gắn vào thì không căn nét tự động được. Em muốn hỏi là vậy căn nét thủ công chắc là được nhửng có ảnh huỏng gì đến thân máy hay không.

  Cảm ơn anh.

 65. VinaCamera

  @ Springsteen: Không ảnh hưởng gì. Bạn xoay tay thôi. Tôi chưa thử trường hợp cụ thể này nhưng thường thì khi xoay đến độ nét căng thì có một cái đèn xanh lục hiện lên góc trái, bên dưới (trong ống ngắm). Nếu đèn đứng im thì là rất nét, nếu có nhấp nháy thì nét chưa chuẩn lắm.

 66. nguyen van quy

  Xin chào anh!
  Mấy hôm nay em lùng trên mạng thấy có rao bán Lens Nikkor 28-70mm F3.5-4.5 AF-D (Em đang dùng Nikon D90). Thì xin anh cho em biết đánh giá của anh về cái lens này khi dùng với D90 nhé! em đang muốn mua nó vì giá rẻ ạ
  Rất cảm ơn anh.

 67. VinaCamera

  @ nguyen van quy: Đây là ống đời cũ dòng D, chất lượng quang học khá tốt, gọn nhẹ. Tuy vậy, dải tiêu cự 28-70mm không phù hợp với thân D90 cho lắm bởi góc rộng nhất chỉ là 28mm x 1.5 = 42mm, chụp trong nhà rất khó. Chất lượng quang học cũng có phần giảm khi lắp lên máy số chứ không được như ở máy phim (bị mịn).

 68. nguyen van quy

  Cám ơn anh đã hướng dẫn, thì ra đây là lens của máy phim. Vậy chắc em dành đủ tiền để lấy luôn lens kit 18-105 hoặc 18-200 thì dùng ổn hơn phải không, anh?
  Rất cám ơn anh đã luôn luôn quan tâm và cho ý kiến hướng dẫn tốt.

 69. Hoàng Phi Prd

  VinaCamera ơi, cho mình hỏi chút, mình có con nikon D300, h muốn mua fix chụp chân dung, đinh mua nikon MF 135 F3.5, ko biết gắn lên body D300 có đc ko nhỉ?nghe nói phải mài ngàm gì đó hả a. mong a tư vấn giúp

 70. VinaCamera

  @ Hoàng Phi Prd:
  - Tất nhiên là được. Nhưng được như thế nào thôi.
  - Nikon 135mm f/3.5 là ống căn nét thủ công bằng tay, lắp vào thì cần xoay vặn bằng tay để căn nét.
  - Để có thể căn sáng tự động đủ màu sắc, vào menu: Non-CPU Lens Data, và chọn 135mm khẩu f/3.5.
  * Nếu biết đọc tiếng Anh thì xem thêm ở đây: http://www.kenrockwell.com/nikon/135f35.htm

 71. Phùng Hải

  Vinacamera cho em hỏi chút, em đang có D700 và sigma 24-70 Marco, tuy nhiên 24-70 Marco chụp ko được nét lắm, bị soft ở f2.8, đến f4 mới khá hơn. Em đang tính đổi sang một lens chính hãng như nikon 24-120 AFS VR hoặc 24-85 AFS VR. Vinacamera có thể cho em đánh giá về hai lens trên về độ nét, màu sắc, khẳ năng chụp ngược sáng được không ạ. Xin chân thành cám ơn!

 72. VinaCamera

  @ Phùng Hải: Sigma 24-70mm f/2.8 macro là ống cực nét (trừ ống bị lỗi). Bạn cân xem lại cách sử dụng. Ở f/2.8 thì nó không nét bằng f/4 trở ra là đúng rồi. Đó là lý do người ta cần f/2.8. Nếu bạn soi ảnh thấy chụp ở f/2.8 có chỗ vẫn nét thì là do bạn chưa căn nét chính xác vào chỗ cần nét nhất.
  - 24-120mm là ống tồi nhất trong các ống của Nikon đời mới, đặc biệt so với giá tiền cao ngất ngư của nó.
  - 24-85mm thì thường thôi, mặc dù cũng rất nét. Nhưng là ống 2 khẩu nên đẳng cấp vẫn thấp hơn.
  - Về màu sắc thì ống chính hãng cho màu sắc tốt hơn, đặc biệt Sigma hơi làm giảm cường độ màu, nếu soi kỹ sẽ thấy có phớt tím nhạt đôi chút.

 73. dam van duc

  anh cho em hỏi là lắp lens nikon 18-200mm vr1 vào body d7000 ảnh có bị viền tím như mọi người bảo không?em cần câu trả lời gấp, em cám ơn anh

 74. VinaCamera

  @ dam van duc: Các ống KIT và ống hàng tiêu dùng (consumer products) nói chung đều có khả năng gây ra hiện tượng viền tím trong các điều kiện ánh sáng cực đoan, 18-200mm VR không là ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu biết chụp thì sẽ giảm thiểu hiệu ứng này. Hiệu ứng này không phải là vấn đề lớn đối với 99% tình huống chụp ảnh thông thường.

 75. Nguyen

  Chào anh,

  Tôi vừa mua 1 máy Nikon D90, lần đầu tiên mua máy và không biết tí gì nên người bán giao 1 máy D90 với ống Nikon 35-135. Việc đã xong rồi, nhờ anh chỉ giúp:
  1. Chụp zoom xa, cũng như chụp gần, nhu cầu gia đình bình thường thì có thể dùng ống nào
  2. Có nên nhất quyết mua ống kit 18-105 VR không, hay dùng ống nào tương đương vì thật sự hết tiền rồi
  3. Ống nikon 35-135 nên để hay dùng làm gì? Nó có chức năng gì không?

  Xin lỗi đã hỏi ngớ ngẩn, nhưng hy vọng anh giải đáp giúp. Cám ơn

 76. VinaCamera

  @ Nguyen: Với nhu cầu trước mắt, bạn không cần mua thêm ống nào cả.
  - Về tiêu cự (biểu diễn bằng mm trên ống), mời bạn đọc thêm bài này: http://vinacamera.com/?p=2747
  * Rất nhiều người hỏi như bạn, câu hỏi là bình thường với người mới chơi thôi mà :D

 77. Nguyen

  Chào anh,

  Nhân tiện anh cho hỏi thêm, nếu tôi dùng ống nào là hợp nhất cho cả xoom xa và chụp gần, nhu cầu không quá cao (vì trước tới giờ chỉ biết dùng máy PnS siêu zoom thôi)
  1. TAMRON AF 18 – 250mm F/3.5-6.3 XR Di-II LD Aspherical (IF) Macro
  2. Nikon AF-S 55-200mm f/4-5.6G VR DX
  3. AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD macro 1:2
  thì nên mua cái nào? Anh giúp dùm. Cám ơn

 78. VinaCamera

  @ Nguyen: Bạn liệt kê như vậy là đã biết được cần ống nào rồi còn gì. Tiêu cự ngắn chụp gần, góc rộng tiện lợi. Tiêu cự dài, chụp xa kéo chủ thể vào gần tiện lợi. Vậy vừa gần vừa xa thì là Tamron 18-250mm (độ zoom hơn 13x), vậy chọn cái đó thôi.
  - Chất lượng trung bình, chụp du lịch rất tốt.

 79. Trung Phan

  Xin bác tư vấn!
  E đang dùng D7000 & 85-1.8G&24-f2.8D.e thấy cũng khá ổn nhưng có đứa e để lại cho ống 28-70-f2.8 ED mang từ nhật về nên muốn cho hai e trên ra đi nhưng đang băn khoăn dùng trên DX thì 28-70 có phát huy được hiệu quả kô?hiện tại e chưa có đk để lên D700 nhưng chắc chắn là tuơng lai phải chiến thôi nên cũng muốn nâng cấp dần cái ống kính trước!mong bác chỉ giáo thêm!

 80. Trung Phan

  Xin hỏi thêm bác D7000 có dùng được điều khiển không dây kô ạ? Nếu có thì mua ở đâu và giá khoảng bao nhiêu?thank bác!

 81. VinaCamera

  @ Trung Phan: Tiêu cự 28mm lắp vào crop 1.5x sẽ được là 42mm, không phải góc rộng. Nếu bạn không cần góc rộng thì 28-70mm dùng tốt, nếu cần góc rộng thì tất nhiên là chưa đủ.
  - Điều khiển từ xa không dây cho Nikon D7000 nhiều lắm, bạn cứ hỏi các hiệu máy ảnh là họ có, khoảng 100K là cùng.

 82. Nguyên Văn Tiện

  em mới mua len 24-70 hàng chính hãng. xong về nhà chụp trong phòng thì cảm giác cũng chẳng hơn len 18-105 là bao. Vậy có phải em chưa sử dụng chăng? trong phòng em chụp thử nhiều lần nhưng em thấy chụp với tốc độ 160 và khẩu độ 7.1 và iso 125 là tạm ổn. em rất mong các bác chỉ giúp em. Em chân thành cảm ơn các bác.

 83. VinaCamera

  @ Nguyên Văn Tiện: Vậy thì có 2 trường hợp:
  1. Ống lởm
  2. Cảm giác của bạn có vấn đề :D
  Bạn muốn phân tích ảnh thì gửi ảnh lên, chứ ai phân tích được cảm giác của bạn bây giờ!

 84. hoang nguyen

  chào VinaCamera . tôi dang xài d7000 và nghe vài người tư vấn nên tôi mua 2 len : 35 1.8G và 85 1.8G. 2 ống này tôi thấy chụp chân dung thì được mà chụp phong cảnh thì thấy không ổn. vậy cho tôi hỏi giờ tôi cần mua len nào để chụp phong cảnh ? trong 2 cái len trên tôi thấy cả 2 đều chụp chân dung ? vậy tôi có nên bán đi một cái len đó không ? tôi cũng không còn trẻ nữa hay đi du lịch đó đây nên tôi rối quá ! xin tư vấn dùm tôi . xin cảm ơn VinaCamera nhiều .

 85. VinaCamera

  @ hoang nguyen: Phong cảnh có rất nhiều thể loại, mỗi loại sử dụng một dải tiêu cự khác nhau. Bạn quan tâm tới loại nào?
  - Cả 2 ống của bạn đều có thể chụp phong cảnh rất đẹp, đặc biệt 35mm. 85mm thì chuyên chụp chân dung hơn, nhưng cũng có thể dùng chụp phong cảnh cận cảnh.
  - Nếu muốn góc rộng thì có thể chơi Tokina 11-16mm f/2.8 hoặc Sigma 10-20mm f/4, hoặc Nikon 10-24mm DX.

 86. dat

  vina,cho e hỏi sao lens nikon 28-70mm 3.5-4.5D máy phim ko nhận body d90 vậy?

 87. VinaCamera

  @ dat: Chưa hiểu ý bạn. Máy không nhận ống hay ống không nhận máy.
  - Các ống D của Nikon đều lắp được trên D90, xài ngon, đủ cả chức năng.

 88. Đình Thắng

  VinaCamera tư vấn cho tôi, mục đích chụp chân dung ngoài trời, thường là chân dung cả người thì nên sắm ống 50mm hay ống 85mm (Tôi dùn D600).?

 89. VinaCamera

  @ Đình Thắng: Cả 2 ống đều thường sử dụng để chụp chân dung, cả ngoại cảnh lẫn trong nhà. Bạn nên sắm 85mm trước, nếu đủ tiền thì nên chơi 85mm f/1.4 G hoặc D.
  - Sau này, bạn sẽ cần có nhiều tiêu cự khác nhau để chụp chân dung trên FX, đặc biệt: 35mm, 135mm, 200mm (và có thể cả 24mm).

 90. Trọng Hiếu

  Nhờ bác Vinacamera tư vấn giúp em 1 con góc hẹp cho Nikon chất lượng ảnh kha khá, e định tìm con 18-200VR 1 nhưng đi xem mấy chỗ đều ko ổn lắm, còn này khá hiếm nên e ko biết nó có phải là ống bền ko? ( E đang dùng D90 b ah)Kinh phí tầm dưới 10tr ah!

 91. VinaCamera

  @ Trọng Hiếu: Của bền tại người thôi. 18-200mm là ống khá tốt, bền (chuôi sắt) và dải tiêu cự hợp lý cho gần như mọi thứ. Tất nhiên, với 1 ống zoom có độ zoom lên tới 11 lần và là loại ống 2 khẩu thì không hy vọng chất lượng cao, nhất là với giá của nó. Các zoom ống chất lượng cao, đắt tiền nhất thường chỉ có độ zoom tới 3x là cùng.
  - Bạn có thể suy nghĩ chơi 70-300mm VC của Tamron, khá thú vị với giá của nó.

 92. Linh

  Anh ơi ống 85mm gắn trên D7000 muốn chụp toàn thân thì đứng cách mẫu bao nhiêu m ạ?Ống này chụp nửa người đẹp thật nhưng ống 50mm chụp toàn thân đứng gần hơn.

 93. PHONGRAU

  tôi muốn mua ống kính tokina 12-24 để chụp đám tiệc và đời thường (Nikon D80). Ống đó chụp có phù hợp với nhu cầu của tôi không ? nhờ vinacamera tư vấn! Xin chân thành cảm ơn!

 94. VinaCamera

  @ PHONGRAU: 12-24mm qui ra chuẩn 35mm là 18-36mm, chụp đám cưới tốt, nhưng chỉ với 1 ống này thì bạn chỉ chụp phù hợp với nhóm đông người hay toàn cảnh tiệc cưới, nếu muốn “bắn tỉa” cô dâu, chú rẻ hay ai đó thì cần có tiêu cự dài hơn, chứ ống này mà dí gần vào chụp chân dung sẽ bị phình mặt ra.

 95. Lê Phước Trí

  AD vui lòng cho mình hỏi. Mình chuẩn bị mua em Nikon D700. Mình muốn mua một cái lens góc rộng, vừa chụp cảnh và chụp cho bạn gái, mình cũng hay chụp cho hội từ thiện, thì mình mua lens nào là tốt nhất?
  Xin cảm ơn!

 96. VinaCamera

  @ Lê Phước Trí: Nikon 24-70mm f/2.8 bạn à.

 97. Xuân sang

  e cần hỏi 1 số điều khi sử dụng lens AIS trên body Nikon D700 .
  1 . có đo sáng và báo nét được không ?
  2 . nếu điều 1 được thì đo sáng và báo nét có tốt không ?
  3 . nếu điều 1 được , có cần phải mót ngàm này nọ trên lens để báo nét hoạt động ?

  cảm ơn .

 98. VinaCamera

  @ Xuân sang: Bạn phải tra cứu từng ống và máy cụ thể, không áp dụng chung được.
  - Tra cứu ở đây: http://www.kenrockwell.com/nikon/compatibility-lens.htm

 99. Duc Hiep

  Chào vinacamera. Cho em hỏi chút thông tin về lens Nikon AF 85mm f1.8 non D. Em đang định mua nó để lắp trên D7000 nhưng lên mạng tìm thì hầu như không có. Nó so với đời D thì ntn ạ. Em xin cám ơn.

 100. VinaCamera

  @ Duc Hiep: non-D là bạn muốn nói tới đời nào? Trước D hay sau D?

 101. Duc Hiep

  @Vinacamera: Em nghĩ cái này là trước D. Ngoài hộp tràn ngập hình ảnh của lens. Bên trong là hộp xốp chứa lens và hood. Em mua về rồi. Em hỏi thêm nữa là Hôm qua đem đi chụp mẫu mà vặn chặt hood quá nên khi vặn ra thì phải vặn luôn cả cái vòng gắn của lens ra để tháo, vậy có có ảnh hưởng gì không ạ?

 102. VinaCamera

  @ Duc Hiep: Nếu là cái kính lọc thì chả ảnh hưởng gì cả.

 103. Duc Hiep

  @vinacamera: Nó không phải là filter mới làm em hết hồn chứ. Hic. Chính là cái vòng gắn filter đấy. Không bít em có làm hư hại gì k nữa. Em đã bóp rất mạnh tay mới vặn đc nó ra. Có gì không ổn em lại hỏi anh nữa nhé.

 104. anhmaimem

  Chào vinacamera: Mình tính nâng cấp máy ảnh lên Nikon D7100 và dự định mua lens Nikon AFS 24 – 120 F4 và không biết lens đó có gắn được trên D7100 không? Theo mình được biết thì D7100 cảm biết crop còn lens thì dùng cho máy FX. Xin nhờ vinacamera tư vấn dùm. Xin cám ơn.

 105. VinaCamera

  @ anhmaimem: Gắn thì tất nhiên được, nhưng mà không nên chơi ống đó quá đắt so với chất lượng, dù là Nano. Rất ít người chơi cái ống đó. Hơn nữa, 24mm lắp vào crop chụp rất khó ở chỗ hẹp.
  - Thà chơi 18-200mm f/3.5-5.6 VR còn hơn.
  - Crop chơi được cả với ống DX và FX. D7100 có mô-tơ nên chơi ống G hay D đều được.

 106. cherish Lee

  Xin chào camera !
  E đang use D90 . E không phải dân chuyên nghiệp, đạn dược cũng ko phải là dư giả lắm. Thích ngao du đây đó , bắn đủ thể loại, muốn có ảnh chất lượng tầm khá. Sắp tới có nhận lời chụp tiệc cưới cho bạn bè. Hiện tại chỉ có mỗi e kit 18-105. Đang định mua thêm lens mà rối quá ko biết tính ntn ? Cũng có lăn lộn trên forum mấy lâu nay và đưa ra quyết định là e sẽ sắm như sau : mong diễn đàn tư vấn xem có ổn ko, nếu ko tư vấn cách ổn nhất giúp e. Đạn dược thì e có tầm dưới 20 củ nhưng nếu hợp lý và đáng sẽ cố thêm tí chút.
  chụp tiệc e tính vẫn dùng kit
  mua thêm af 50 f/1.8 D tầm 2.5tr vừa chụp nhóm người vừa chân dung hoặc af 28 f/2.8 chụp phong cảnh, tiệc tùng
  và một e tele 70-200 f/2.8 Di Macro khoảng tầm 18tr
  để thỏa chí bắn phá lung tung. Thanks ! Mong có phản hồi sớm

 107. cherish Lee

  Ý e là Tamron tele 70-200 f/2.8 Di Macro đó ạh

 108. VinaCamera

  @ cherish Lee: Với ống fix 50mm bạn sẽ rất bất tiện khi chụp sự kiện như tiệc cưới vì không có zoom. Tiêu cự này cũng khá hẹp vì tương đương 75mm trên crop.
  - 70-200 f/2.8 Di Macro không phải ống chính hãng. Giá tuy rẻ nhưng bạn sẽ phải thỏa hiệp một số thứ như độ sắc nét hơi kém, căn nét tự động chậm, không dùng nữa bán lại thì khó và mất giá.

 109. cherish Lee

  Vậy với nhu cầu như trên và dựa vào tầm tiền đã nêu thì theo bãc thì đâu sẽ là giải pháp tối ưu hơn cả ạh. Mong bác sớm giúp e. Thấy phản hồi của bác xong em bốc khói luôn . Hic hic …

 110. VinaCamera

  @ cherish Lee: Tầm tiền như bạn nói rất khó mua. Mua cái kém thì thừa nhiều, cái tốt thì chưa tới.
  - Chơi fix thì chơi đủ bộ 24mm, 35mm, 50mm và 85mm mới chụp đủ các thể loại bạn nên, nhưng bất tiện nếu là chụp sự kiện vì thay ra thay vào.
  - Chơi zoom chất lượng cao thì giá mắc hơn, 17-55mm f/2.8G ED (king of crop) cũng phải gần 30 củ. Cái này có lẽ là giải pháp tối ưu ở thời điểm hiện tại.
  - Chơi 70-200mm f/2.8G VRI (đời cũ) và mua ống cũ thì cũng phải khoảng từng đó, nhưng chỉ với 20-200mm nhất lại lắp trên D90 thì cũng khó có thể chụp được sự kiện.

 111. cherish Lee

  Ad cho e hỏi thông tin chi tiết và nhận xét đánh giá về dm này với ạ
  ăhttp://cameratranquang.com/san-pham/1372/af-80-200mm-f2-8-d-ed.html
  thanks !!

 112. Đình Thắng

  Tôi có em D90 muốn sắm thêm ống 70-210 mm f/4-5.6D AF để chụp chủ đề đời thường, VN camera cho biết ống này dùng trên D90 được không, chất lượng như thế nào?

 113. VinaCamera

  @ cherish Lee: Đây là ống rất tốt, nét căng, ống hay nhất thời máy phim. Ống này nặng và không có chống rung. Nhưng giờ các ống đời 70-200mm VR và VRII Nano tốt hơn khá nhiều.

 114. VinaCamera

  @ Đình Thắng: Dùng được chứ. Chất lượng thường thường.

 115. Trịnh Thắng

  Tôi dùng máy D600 có ý định săm ống nikon AF-S 70-300mm 4.5-5.6 G, Vinacamera cho biết chất lượng của ống này (hiện toi đang dùng ống 24-70mm N).

 116. VinaCamera

  @ Trịnh Thắng: Chất lượng bình thường, có phần kém 18-55mm VR về độ nét. Được cái dải tiêu cự lớn nên chỉ cần mang 1 ống là đủ chụp gần như mọi thứ xét về mặt tiêu cự.
  - So với 24-70mm N thì chỉ bằng 50% là cùng.

 117. Trần Hữu Phước

  Chào Vinacamera,
  Tôi đang xài D90,muốn mua thêm lens 28 mm f2.8 ais để chụp indoor nhưng mắt bị cận 3.5 đi- ốp nên e lấy nét hơi cực. Vậy có nên thay bằng lens 28 mm f2.8 af-d không? Mức giảm chất lượng (quang học) so với ais có nhiều không (%)? Rất mong Vinacamera giúp tôi chọn được lens phù hợp.
  Cảm ơn nhiều

 118. VinaCamera

  @ Trần Hữu Phước: Nó không giảm đâu, còn tăng là đằng khác. Mà người ta vê tay để chơi, chứ 99,9% là không bắt nét nhanh và chính xác bằng hệ thống điện tử AF ngày nay.

 119. Trần Hữu Phước

  Một lần nữa cảm ơn VinaCamera. Đọc revewr, cả Tây và Ta đều đánh giá 28 2.8 AIs quá trời nên cung ham MF. Nhờ VinaCamera,tôi sẽ chọn AF D. Chúc Anh/Chị mạnh giỏi.

 120. tùng nguyên

  bác cho xin vài điều về len nikon 18-35 em này chụp phong cảnh như thế nào bác,so với con 16-35 thì nó thua nhiều ít,so với tầm tiền có xúng ko

 121. VinaCamera

  @ tùng nguyên: Bạn hỏi 18-35mm nào? D hay G? Vì có 2 loại zoom tiêu cự này?
  - Nói chung thì không thể bằng 16-35mm f/4 được vì 18-35mm là ống 2 khẩu.

 122. Mai Danh Giang

  Anh cho em hỏi: E sắp mua D700 hoặc D3, em chỉ chụp bạn bè, sau này chụp vợ và con cái thôi ah. Em thích cả hiệu ứng góc rộng nhưng thích cả chụp chân dung. Em phân vân giữa lens: 17-35f2.8 + 50f1.4 và 24-70f2.8 + 85f1.8. Len 17-35f2.8 thì chụp chân dung ở tiêu cự 35mm f2.8 có ổn không anh? Và nhóm len nào tiện dụng hơn ah?

  Cám ơn anh nhiều!

 123. VinaCamera

  @ Mai Danh Giang: Tiêu cự nào cũng chụp chân dung được, phụ thuộc vào ý đồ ở từng kiểu ảnh của bạn, nhưng thường sử dụng tiêu cự dài để xóa phông dễ hơn.
  - Ống fix thì độ nét và chất lượng thường cao hơn.
  - 85mm f/1.8 phù hợp với chụp chân dung muốn xóa phông lớn.

 124. Việt anh

  Anh Vinacamera cho em hỏi mấy câu :
  Em mới mua thân nikon D7000 em định mua lens
  Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
  Lắp vào D7000 được không anh
  Thứ 2 là em được biết Lens
  AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED chụp đa dụnh . Nhưng giá nó cai qua.
  Em mới biết chụp ảnh. A tư vấn giúp em, em nên lắp lén gì.
  Em thích chụp phong cảnh. Chân dung. Chụp ảnh bạn bè.
  Lén tầm 20tr trở lại
  Em cám ơn

 125. VinaCamera

  @ Việt anh:
  - 18-200mm tất nhiên là lắp được, nhưng giá của nó đắt so với tính năng của ống vì ống đó là ống 2 khẩu.
  - 24-70mm không phù hợp với crop cho lắm. Chơi D7000 thì tốt nhất (ở tầm tiêu cự phổ dụng nhất) thì là 17-55mm f/2.8, nhưng cũng rất đắt (~30 triệu).
  - Rẻ thì chơi 17-50mm f/2.8 (Tamron hoặc Sigma), đều khoảng 7 đến 10 triệu hàng mới, tùy đời có chống rung hay không.

 126. Anh Khoa

  Ban đêm (trong điều kiện ánh sáng yếu nói chung) thì mình có nên sử dụng hood không ạ ?

 127. VinaCamera

  @ Anh Khoa: Hood là để che ánh sáng xiên xung quanh rọi vào ống kính. Nếu có nguồn sáng nào như vậy thì hood có tác dụng.

 128. Kien Tran

  Xin chao VINACAMERA minh moi mua máy nikon d7000. muc dich cua minh la chup tiec dam cuoi ngoia troi và trong nhà, hội nghị…minh ko biet mua loại lens nào cho phù hợp. Xin bác tư vấn dùm nha gia cua tầm trung thôi. Minh dang dùng lens 50.1.4d xin hoi no chup được ở ngoài trời không?

 129. VinaCamera

  @ Kien Tran: Các ống 17-50mm, 17-55mm đều phù hợp.

 130. Anh Cao

  Vinacamera cho em hỏi.
  Ống Nikon ÀF 28-105mm 1:3.5-4.5D lắp trên D90 chụp phong cảnh có OK không,

 131. VinaCamera

  @ Anh Cao: Ống nào cũng chụp phong cảnh được, tùy vào ý đồ chụp của bạn. Nếu muốn chụp toàn cảnh rộng, thì sử dụng các ống tiêu cự ngắn (góc rộng). Chỉ số tiêu cự (bằng mm) càng nhỏ thì tiêu cự càng ngắn, góc càng rộng.

 132. Cường

  Vinacamera cho e hỏi tí ạ.
  - Em đang chuẩn bị lên D700, hiện nay e có 02 ống kính AF-S 85mm f/1.8G và AF 50mm f/1.8D. Cho em hỏi có thể gắn 02 ống này lên D700 được không ạ.
  - Em còn 01 ống kit 18-105mm f/3.5-5.6G DX thì có xài được với D700 không ạ.

 133. VinaCamera

  @ Cường: 2 ống fixed gắn được lên D700. Ống KIT zoom thì bỏ.

 134. Cường

  Em cảm ơn VinaCamera ạ.

 135. Trần Mạnh Toàn

  Vina Camera cho mình hỏi xíu
  Hiện tại mình đang có 1 Lens Nikon 105 F2.5 Đời K
  Hiện lens đã mài ngàm để gắn D200- D300 nhưng không biết gắn trên D7000 hoạt động có tốt và có bị ảnh hưởng gì đến máy không?

 136. VinaCamera

  @ Trần Mạnh Toàn: Ngoàm F-Mount của Nikon vẫn thế từ năm 1959. Lắp được.

 137. Đặng Duy Khang

  VinaCamera cho mình hỏi tí xíu
  Mình định lấy Len Nikon AF-s 12-24 f4G ED (IF) DX để xài cho D7100. Không biết chất lượng ống này thế nào ah ? Len này xài trên FF được ko ah ?
  Thanks VinaCamera

 138. VinaCamera

  @ Đặng Duy Khang: Với thân crop, ống này là góc rộng lý tưởng rồi. Cứ thế chơi thôi. Là ống DX nên không phù hợp với FX vì lắp vào FX chỉ cho một phần giữa ảnh trường, có có quầng đen xung quanh với ảnh là hình tròn ở giữa. FX thì phải chơi ống FX.

 139. Đặng Duy Khang

  Cũng đang phân vân giữa Len này và Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X II Pro DX. Anh có thể nhận xét giúp em chất lượng giữa 2 Len này ko ah.
  Thanks anh

 140. Cảnh

  VinaCamera cho em hỏi.
  Hiện em đang có bộ gear Nikon D700, Len 24-70 F2.8G Nano, Fix 85 1.4D, 70-200 f2.8G VR2 Nano. Em thường chụp chân dung và chụp phong cảnh khi đi chơi. Sau gần 1 năm sử dụng thì em thấy con 24-70 là ít xài nhất. Nên em định đổi con 24-70 lấy D7100 + Nikon AF-s 12-24 f4G. Vì em nghỉ khi đi chơi thì D7100 + Len 12-24 đám ứng cho nhu cầu phong cảnh tốt hơn 24-70. Mặc khác em có dc 2 máy chụp đỡ mất công phải thay Len. Nhưng mà nhiều khi người tính ko bằng trời tính nên nhờ VinaCamera tư vấn giúp để em có quyết định đúng nhất. Và trong dàn gear trên thì tốt nhất nên đổi Len nào nhất ạ ?

 141. VinaCamera

  @ Cảnh: Khó nhỉ. Chụp nhiều, và ảnh quan trọng thì luôn cần 2 thân để có 1 cái dự phòng. Việc có 1 thân crop cũng có cái lợi là tận dụng được hệ số 1.5x để tăng dải tiêu cự chụp xa.
  - Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng crop để chụp phong cảnh thì không phù hợp, vì nhiều lý do, kể cả phải sắm góc rộng crop (không thực sự có ống tốt nhất), độ nhiễu của crop thường là cao hơn, dynamic range cũng kém hơn FX. Chụp phong cảnh tốt nhất là FX.
  - Việc có 2 thân trong đó có 1 thân crop khiến bạn phải chơi thêm ống, cũng không kinh tế cho lắm.
  - Đổi như phương án của bạn, thay vì có cái 24-70mm với góc rộng nhất 24mm, bạn có tương đương 18-36mm (12-24mm qui đổi), dải tiêu cự hẹp hơn, được thêm có mỗi 6m rộng ra mà chất lượng lại kém hơn ống Nano kia nhiều, thực sự không phải là giải pháp hay vì 24-70mm còn ít dùng thì 12-24mm DX lại càng ít dùng hơn.
  - Tốt nhất là bạn giữ nguyên, khi có thêm tiền thì mua 1 thân FX nữa, và chỉ cần đầu tư vào ống FX mà thôi. D610 có thể là giải pháp cho hiện hay, hoặc nhiều thân FX khác đang bán hoặc sẽ ra trong tương lai gần.
  - Nếu thích chơi góc rộng nữa thì tìm 16-35mm f/4G Nano hoặc 17-35mm f/2.8D đời cũ mà chơi cho FX, sướng hơn.

 142. VinaCamera

  @ Đặng Duy Khang: Tokina 11-16mm f/2.8 chất lượng rất tốt, nhưng màu hơi nhạt, còn nét thì khỏi bàn. Rộng hơn 1mm nhưng lại chơi ống FOR.
  - Tuy nhiên, sắc nét không phải là vấn đề lớn với các ống góc rộng, vì bản chất góc rộng/ tiêu cự ngắn thì luôn nét, làm nó mờ đi mới khó. :D

 143. Mai Hanh

  Mình đang dùng Nikon D750, hiện tại chỉ có khoan 15triệu, muốn có 1 con lens chụp đa dụng tí, vừa tiệc tùng, gia đình, phong cảnh, thêm chút chân dung, hiện tai mình nhắm đến Nikon 28-70 F2.8ED , còn 1 con nữa là sigma art 24-105 F4, nhung hình như ko thấy trên thị trường VN, bác cho em hoi tầm giá 15 triệu, ngoài 2 con đó ra có con nào khác ko ạ. với lại bác biết chỗ nào bán con sigma art 24-105 F4 ko :D thanks bac.

 144. VinaCamera

  @ Mai Hanh: Muốn 1 ống chụp mọi thứ thì nên nghiên cứu chơi 28-300mm f/3.5-5.6G của Nikon, đủ dùng mọi nhu cầu thông thường. Chất lượng trung bình khá.
  - Nếu phải chọn giữa 2 ống bạn nêu thì nên chơi ống Nikon.

 145. Duy Khanh

  Xin chào VinaCamera. Hiện mình mới tập chơi va đang sử dụng Nikon D3300 với kít 18 – 55. VinaCamera có thể tư vấn cho mình nên sử dụng loại ống kính nào được ko? Mình chụp phong cảnh và chân dung. Tài chính eo hẹp.

 146. VinaCamera

  @ Duy Khanh: Bạn có bao nhiêu tiền?
  - Phong cảnh thường chụp ống góc rộng, với thân D3300 thì cần các ống khoảng tiêu cự từ 18mm đến 35mm.
  - Chân dung thì dùng ống góc hẹp, tele, với thân đó thì có thể chơi từ 50mm đến 135mm.
  * Đọc thêm: http://vinacamera.com/?p=2747

 147. Duy Khanh

  Cám ơn Vinacamera! Tài chính của mình khoảng 7tr. Vì thế có thể mua được ống nào?!

 148. Duy Khanh

  Mình tham khảo thì có thể sử dụng 35mm f1.8g hoặc 50mm f1.8g và 55 – 200mm vr được không VinaCamera?

 149. Manofwar

  Tôi đang băn khoăn giữa Nikon 70-200 f/2.8 VR và 70-200 f/4. Hai lens này tương đồng về giá. Về chất lượng thì mình thấy con f/4 tốt hơn cho Fx ( Tôi dùng Fx format), tuy nhiên tìm kỹ các so sánh giữa 2 con này vẫn chưa có để tôi đưa ra quyết định. Bạn có thể cho tư vấn đc ko ? Thanks.

 150. VinaCamera

  @ Manofwar: f/2.8 có chất lượng thấu kính tốt hơn nhiều, cả đời cũ và mới. F/4 nhỏ nhẹ, tiện dụng mang vác đi xa, chống rung tốt hơn nhưng cấu trúc ống “ọp ẹp” hơn. Tôi chơi cả 2 do đi xa không vác nặng được, vả lại giá trị cái f/2.8 Nano nó cũng làm mình hơi xót khi quăng quật, nhưng cái kia cũng 30 củ rồi, chỉ được cái nhẹ, ngắn, tiện bỏ túi và đỡ gây chú ý khi không cần người ta chú ý. Hết. :D

 151. Trà Mi

  Xin chào VinaCamera
  Hiện tôi mới mua máy Nikon D7100 kèm ống kit: 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR. Lần đầu tiên tôi sử dụng máy DSLR nên không rành. Tôi thử chụp chân dung nhưng khả năng xóa phông kém. Vậy tôi nên đổi ống nào cho phù hợp với nhu cầu của tôi vừa chụp phong cảnh,chân dung…

  VinaCamera tư vấn giúp tôi với giá tiền tầm 13 triệu. Hay tôi có nên mua thêm một ống kính chuyên chụp chân dung và vẫn dùng ống kit hiện tại.

 152. Trà Mi

  Xin chào VinaCamera
  Hiện tôi mới mua máy Nikon D7100 kèm ống kit: 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR. Lần đầu tiên tôi sử dụng máy DSLR nên không rành. Tôi thử chụp chân dung nhưng khả năng xóa phông kém. Vậy tôi nên đổi ống nào cho phù hợp với nhu cầu của tôi vừa chụp phong cảnh,chân dung…

  VinaCamera tư vấn giúp tôi với giá tiền tầm 13 triệu. Liệu tôi có nên mua thêm một ống kính chuyên chụp chân dung và vẫn dùng ống kit hiện tại? Hay đổi ống kit trên để lấy một ống khác để chụp cả chân dung lẫn phong cảnh.
  (Ông kính này có thể chụp chân dung được không: AF Nikkor 28mm f/2.8D)

 153. VinaCamera

  @ Trà Mi: Mời bạn đọc bài này để chọn ống kính » Tiêu cự nào? Chụp gì? http://vinacamera.com/?p=2747
  - Xóa phông cần: Đứng gần chủ thể, khẩu mở lớn – ví dụ f/2.8, f/1.8, và sử dụng tiêu cự dài.

 154. VinaCamera

  @ Trà Mi: Ống nào cũng có thể chụp bất kỳ cái gì, vấn đề là mong muốn và kỹ thuật chụp của bạn.
  - 28mm thì khó có thể xóa phông được, nó sẽ nét từ trước tới sau. Đó là mục đích của ống kính đó.

 155. Do duy hai

  Chào vinagame! Hiện tại mình đang xài d5200 và đang muốn mua 1 ống wide, mình đang phân vân giữa 2 cái SAMYANG 14MM F2.8 ED AS IF UMC và SIGMA 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM, ko biết cái nào tương thích với d5200 hơn (cả 2 đều for nikon het ah) rất mong vinagame tư vấn dùm mình. Xin cám ơn!!!

 156. VinaCamera

  @ Do duy hai: vinagame chuyển địa điểm rồi, bạn nha! :D

 157. mai anh

  Chao anh, em moi mua body nikon d7000 va muon tim 1 lens goc rong cho muc dich du lich, xet ve kha nang kinh te thi em dinh mua len for, anh tu van giup em ve chat luong cua tokina 11-16 va sigma 12-24 voi a, em nghe ban be tu van ve 2 em nay ma con phan van qua, cam on anh ah

 158. VinaCamera

  @ mai anh: Nếu là tôi, sẽ chơi Tokina 11-16mm f/2.8. Bạn cũng có thể xem xét Sigma 10-20mm.

 159. đoàn tuyền

  e có con nikon d200 , em muốn chụp fashion thì nên chọn ống kính nào cho kinh tế ko nhiều , e thấy con NIKON 135 F/2.8 K có đc ko ạ
  Tks ad

 160. VinaCamera

  @ đoàn tuyền: Fix 85mm f/1.8.

 161. Thanh Khuyên

  chào bác VinaCamera! Bác cho em hỏi chút : em đang dùng thân d700 và hiện tại có 1 ống fix 35f2! em đang muốn mua thêm 1 ống nữa để chụp chân dung, em phân vân giữa 60f2.8N và 85f1.8G!! bác có thể tư vấn giúp em về 2 ống đó đc ko???
  cho em hỏi em có nên đầu tư thêm để lên con đa dụng 28-70f2.8?? và nếu mua 28-70 thì chất lượng ảnh so với dùng 35f2 với 1 trong 2 ống trên sẽ ntn ???

 162. Đinh Duy Hải

  giúp mình với đo sáng Len AI, AIS trên Nikon D700 với.
  máy mình mặc định khẩu độ cao nhất là 2.8 nên khi mình gắn len 50mm f1.4 AIS vào mình để khẩu 1.4 máy nhận là 2.8 và tương tự tăng khẩu lên máy cũng tăng theo
  nên khẩu trên máy lúc nào cũng lớn hơn trên lens.
  nếu mình gắn len 135mm f 2.8 AIS vào thì đo đúng vì khẩu lớn nhất 2.8 giống máy
  Cám ơn,

 163. VinaCamera

  @ Đinh Duy Hải: Máy thì không có mặc định khẩu độ. Khẩu độ do ống kính quyết định. AI và AIS tương thích quang học với D700. Mới bạn xem bảng: http://www.kenrockwell.com/nikon/compatibility-lens.htm

 164. Nguyễn Hồng Ân

  Cháo bạn! Nghe nói D7000 và D7100 Nikon có moter trên body tức dùng được ống kính AF-D . Nhưng khi thấy rao bán máy người ta gắn với lens AF-S ,Chẳng nhẽ D7000 và D7100 dùng được 2 loại lens .Moter body đụng với moter lens có sao không ?

 165. VinaCamera

  @ Nguyễn Hồng Ân: Thế thì bạn cần hỏi người ta chứ. Bạn mua xe đạp điện về rồi gỡ bình điện ra, đạp chân là quyền của bạn. :)
  - AF-S thì dùng thân DSLR nào cũng được. Khi có 2 mô tơ như vậy, nó sẽ dùng cái trên ống.

 166. VinaCamera

  @ Thanh Khuyên: 85mm thì chuyên chân dung hơn, nhất là trên FX D700.

 167. Tô Quốc Việt

  Gửi lời chào thân mến nhất đến Vinacamera. Tôi có một vài câu hỏi rất mong được quý anh chị VinaCamera hồi âm. Tôi vừa mới chuyển từ hệ thống canon sang nikon nên về ống kính của nikon tôi chưa dành lắm vì ngoài các kí hiệu ra, ống nikon đời trước thường có vòng chỉnh khẩu vặn tay ở đuôi ống nên muốn hỏi VinaCamera vài câu hỏi ạ. Nếu ta lắp ống có vòng khẩu vặn tay ở đuôi ống, ví dụ ống 28-70ED F2.8 vào thân máy nikon D610 thì có chỉnh khẩu bằng bánh xe dial trên máy được không? Nếu không chỉnh được thì trong trường hợp này, cái bánh xe đó là thừa phải ko ạ hay còn tác dụng gì khác nữa? Câu hỏi thứ 2 cũng xin VinaCamera giải đáp dùm ạ. Tôi định mua ống kính nikon 28-70ED f2.8, mục đích chỉ chụp đời thường nên ko cần đến 24-70N, nhưng tôi ko thể tìm được các thông tin về chất lượng cũng như độ nét và màu sắc của ống kính này ngoài các thông số của ống kính. Hiện nay ống kính này còn tốt giá bằng ống kính tamton 24-70VC mới, tôi cũng đang phân vân vì tôi ko thích ống For. Mong vinacanera cho tôi xin vài lời đánh giá ống kính nikon 28-70ED F2.8 về màu sắc, độ nét, độ méo và tốc độ AF cùng khả năng đầu tư có nên hay không mua ống này ở thời điểm này. Chân thành cám ơn và chúc sức khỏe đến với các anh chị Vinacamera.

 168. VinaCamera

  @ Tô Quốc Việt: Có thể. Bạn vặn cái vòng khẩu về vạch vàng ghi trên ống, nếu có khóa thì thì khóa nó lại. Lúc này, bạn sẽ chỉnh được khẩu trên thân máy.
  - Ống đó dùng cũng được, tất nhiên là không thể hơn các ống đời mới. Về ống kính, nói có vẻ hơi thiếu trách nhiệm, nhưng ống đắt tiền hơn là tốt hơn. Chả ai dại mua cái ống đắt tiền lại tồi hơn cả. :D

 169. Lại Tấn Công

  Chào anh Vinacamera.hiện tại em đang dùng D90 kit 18-105…giờ em muốn mưa thêm lens dùng để chụp phong cảnh lẫn xóa phông tốt thì mua AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm F2.8 G IF-ED có đc không ạ anh…tư vấn giúp em vs ạ…em cảm ơn..

 170. VinaCamera

  @ Lại Tấn Công: Cái đó phong cảnh cũng ổn. Nhưng xóa phông thì thường thôi. Muốn xóa tốt thì chơi fix 85mm f/1.8D/G hoặc f/1.4D/G

 171. Lại Tấn Công

  tk anh nhieu

 172. lê huy hùng

  Chào các bác trên Diễn đàn, em hiện đang có 1 em D7000, và vẫn còn băn khoăn tìm lens phù hợp cho ẻm.Em tuy mới bước chân vào con đường chông gai,nhưng có quyết tâm sẽ theo nó rất lâu dài.Định hướng của em là không lên FF và thường xuyên rèn tay với phong cảnh và streetlife.Thỉnh thoảng chụp 10 tấm thì có 2 tấm chân dung gọi là. tài chính thì em có tầm 9tr trở lại.Em cũng tìm hiểu và chọn ra được 3 lens như sau :
  + SIGMA 17-50 F2.8 EX DC OS HSM
  + Nikon 16-85mm f/3.5-5.6G AF-S DX ED VR
  + Nikon 35mm f/2 AF-D
  Mong các bác nhiệt tình tư vấn giúp em chọn được len ưng ý ạ.
  P/s: có 1 tiền bối khuyên em chọn 35 f2.0 để rèn luyện.
  Em xin cảm ơn các bác ạ.

 173. VinaCamera

  @ lê huy hùng: Nếu chỉ chọn 1 trong 3, thì đúng như vị “tiến bối” của bạn, nên chơi 35mm trước. Cùng lắm chơi thêm Sigma 17-50mm. Không nên chơi 16-85mm làm gì vội.

 174. Hùng

  Chào các bác, nhờ các bác tư vấn giúp trong 02 len sau nên chọn Len nào:
  * 24-70 mm f/2.8G ED AF-S N
  * 28-70 mm f/2.8D ED-IF AF-S
  Tất nhiên là vừa muốn tiết kiệm ngân sách vừa muốn đảm bảo dùng lâu dài để chụp đa mục đích với máy FF (hiện vẫn đang dùng crop). 2 len này chênh nhau khá nhiều tiền (2nd: 28-70 hiện ~ 15 triệu, 24-70 ~ 24 triệu). Vậy liệu hi sinh đi 4mm tiêu cự ban đầu,lớp N và type G có đáng để xuống tiền ko?
  Rất mong các bác đã trải nghiệm qua 02 Len này cho vài lời tư vấn. thanks

 175. VinaCamera

  @ Hùng: Tất nhiên cái đắt tiền hơn thì sẽ có chất lượng hơn. 24-70mm còn có dải tiêu cự lớn hơn. 28mm chưa đủ rộng nếu chụp nhóm người trong nhà, đặc biệt chụp sự kiện.

 176. Đinh Việt Hà

  em còn dư 2 ống kính nikon 18-105 và 50-f1.8d bây giờ muốn lên FF thì nên mua body nào để tận dụng được 2 ống kính này

 177. VinaCamera

  @ Đinh Việt Hà: FF chỉ dùng được 50mm f/1.8D thôi.

 178. Khang

  Chào Vinacamera và Happy New Year !!!
  Anh cho hỏi Len Tele MF Nikon 300mm f4.5 ED IF chất lượng thế nào ah.
  Anh có thể giới thiệu thêm cho em các lựa chọn khác tương đương trong tầm tiêu cự này ko ah.
  Thanks anh

 179. VinaCamera

  @ Khang: Chất lượng khá tốt cho máy phim. Với máy số thì có nhiều ống tốt hơn thế nhiều, như Nikon 70-300mm, Tamron 70-300mm.

 180. Duy Nguyen

  Xin chào Vinacamera,
  Kéo đọc thấy chẳng có ai xài dòng Nikon cách đây 10 năm D2X cả. Hiện nay mình đang sử dụng Nikon D2X và lens 50mm f1.8D, mình thích chụp chân dung và cả phong cảnh. Bạn có thể tư vấn lens nào cần thiết cho mình được không. Vì thông tin về máy, lens hay bất kỳ gì liên quan D2X đều hiếm. Cảm ơn!

 181. VinaCamera

  @ Duy Nguyen: Phong cảnh thì chơi góc rộng, ví dụ Nikon 12-24mm, chân dung thì thường góc hẹp, tele tầm trung như 85mm f/1.8. Chơi ống zoom thì cơ động nhưng để ống có chất lượng cao thì rất đắt tiền, chơi với D2X thì hơi phí ống.

 182. Duy Nguyen

  cảm ơn Vinacamera nhé!

 183. Duy Nguyen

  hey,xin lỗi mình lại làm phiền anh/chị nữa rồi. Mình cũng đang không biết nên mua flash cho D2X loại nào là ổn với tầm giá 2-4 triệu nhỉ. Cảm ơn các bạn!

 184. VinaCamera

  @ Duy Nguyen: Bạn mua cái Yongnuo ấy, YN-560, 560 II hay 600 là OK.

 185. Tuấn Công

  nhờ vinaCamera review 2 len này: * 16-35mm f/4 AF-S VR G ED IF Nano (New)
  * 17-35 mm f/2.8 ED-IF AF-S

 186. VinaCamera

  @ Tuấn Công: Gần như nhau. 16-35mm sắc nét hơn và phù hợp hơn với máy số.
  - 2 ống kính này có tính năng khác nhau. Ống f/4 có chống rung giúp bạn hạ tốc độ khi cầm tay, ống f/2.8 mở khẩu rộng hơn 1 khẩu nhưng không có chống rung. Nếu chụp các vật chuyển động thì f/2.8 phù hợp hơn.
  - Ngoài ra, ống f/2.8 nồi đồng cối đá hơn, và có vòng điều chỉnh khẩu bằng tay có thể sử dụng cho các thân máy không tương thích các ống đời mới, cũng như dùng ngoàm chuyển đổi để sử dụng cho thân máy các hãng khác.

 187. Lê lai

  Mình dùng d5000+50f1.8g+flash sb22s…sắp tới mình chụp tiệc đám cưới..bây giờ e tính mua thêm kit 18-55vr2..hay bán cái fix rồi mua cái 18-140mm hay tamron 17-50f2.8 non vr.

 188. VinaCamera

  @ Lê lai: Tamron 17-50mm f/2.8.

 189. Lê lai

  Chụp tiệc lúc buổi chiều tối ánh sáng yếu k có chống rung có ổn lắm k ad

 190. VinaCamera

  @ Lê lai: Tùy tình huống và tay máy của bạn. Họ đứng cho mà chụp thì dễ, chụp kiểu “báo chí” thì khó. Cái Tamron đó có đời có chống rung (VC), nhưng nếu người di chuyển thì không có tác dụng; được cái khẩu lớn.

 191. Lê lai

  Cho mình hỏi chất lượng ảnh của 18-55 với 18-140 nếu cùng tiêu cự…nếu mục đích để chụp tiệc k cần zoom.thì nên chọn cái nào để giảm chi phí

 192. VinaCamera

  @ Lê lai: Như nhau thôi, mắt thường không phân biệt được. Nếu không cần zoom thì chơi 20mm hoặc 24mm, nhưng mà không ổn lắm, trừ khi bạn có xì-tai riêng.

 193. Truong van thanh

  Xin chào Vinacamera. Hiện mình đang dùng D90 kit 18-105 chủ yếu chụp đám tiệc. Minh co mua thêm 85 1.8G để chụp chụp thêm chân dung. Nói chung thì hình chụp từ 85 1.8G rất đẹp,nhưng khổ nổitoàn lấy nét sai. 10 tấm mới được 1 tấm lấy nét chuẩn. Xin nhờ vinacamera tư vấn giúp làm sao để lấy nét chuẩn ống kinh 85 1.8g trên D90? Chân thành cảm ơn.

 194. VinaCamera

  @ Truong van thanh: Bạn cần xác định xem bị sai nét hay bị nhòe do rung tay.
  - Với tiêu cự 85mm trên D90 thành 127.5mm, bạn cần tốc độ tối thiểu là 1/125s hoặc hơn thế để không bị nhòe. Đó là với tay máy tiêu chuẩn, bạn cần tự xác định cho mình tốc độ chụp nào đảm bảo không rung nhòe ở tiêu cự dài như vậy.
  - Ngoài ra, khi sử dụng tiêu cự dài như vậy lại muốn mở khẩu lớn f/2 hay f/1.8, khả năng chiều sâu ảnh trường (DOF) rất mỏng, nếu bạn sử dụng kỹ thuật di máy để lấy lại khuôn hình sau khi căn nét thì khả năng cũng sẽ bị sai nét. Bạn nên dùng chế độ căn nét 1 diểm và chuyển điểm đó với khu vực căn nét chính (ví dụ, chân dung là mắt người được chụp).
  - Chụp với tiêu cự dài lại mở khẩu lớn, bạn cũng cần hết sức lưu ý tới động tác bấm máy, cách cầm máy sao cho tránh rung máy nhất. Nên tỳ máy lên đâu đó nếu có thể để giảm rung.

 195. bùi xuânvu4

  …dear a/c, cho mình hỏi? mình đang dùng nikon D3100 và khong biết dùng lend nào cho phù hợp…hiện mình đang ngó lấy con len AF-s 35mm-1.8, mong các a/c hướng dẫn và chỉ giáo …e xin chân thành cảm ơn…với lại e muốn chụp chân dung bằng con kit 18-55mm-f3.5.6, mong a/c cho e vài lời khuyên bổ ích ah… mail của e đây:” bxuanvu@gmail.com …thanks…

 196. VinaCamera

  @ bùi xuânvu4: Nếu muốn căn nét tự động thì chơi tất cả các ống AF-S G đều được. Tất cả các ống khác ngoàm F-mount đều chơi được, nhưng căn nét tay thủ công.

 197. Phạm Mạnh Hưng

  Anh ơi ống 80-200 f2.8 có phiên bản AF (non D) nữa phải không ạ? Đời 1 thì phải ạ :3

 198. VinaCamera

  @ Phạm Mạnh Hưng:
  - Mời bạn xem lịch sử ống này tại đây: http://www.kenrockwell.com/nikon/80-200mm-history.htm

 199. Nguyễn Quốc Thy

  Cho em hỏi e xài nikon d610. E tính mua lens chụp ngoại cảnh và chân dung tầm 10tt trở lại. Mong vinacameta giúp e

 200. VinaCamera

  @ Nguyễn Quốc Thy: Chân dung ngoại cảnh thì bạn chơi tốt nhất là 85mm f/1.8. Dòng D thì đúng khoảng đó, dòng G thì khoảng hơn 11 triệu.
  - Cả phong cảnh và chân dung thì chừng đó chưa đủ. Cứ từ từ mà chơi.

 201. nguyen nhut linh

  chào bác cho em hỏi e nâng cấp lên FX nikon.hai ống kính 28-70f2.8d cũ giá tầm 14-15trieu và ống kính 24-85f2.8-4 mới,hai lens này em không biết chọn lens nào xinh bac giup e nen dung lens nao.xin cam on bac.

 202. VinaCamera

  @ nguyen nhut linh: Chọn ống đời mới đi bạn.

 203. nguyen nhut linh

  e cảm ơn bác nhé

 204. Thạch Phong

  Nhờ VinaCamera tư vấn cho mình chút.
  Hiện tại mình muốn chụp ảnh cưới – Từ dã ngoại, ngoài trời tới tiệc cưới.
  Body: D700 , D90
  Len: 18-50 vr, 35g 1.8, 85 1.8 non-D, 35F2

  Mình nên lấy thêm len nào bên dưới nhỉ?
  * 16-35mm f/4 AF-S VR G ED IF Nano (New)
  * 17-35 mm f/2.8 ED-IF AF-S
  * 24-70 f2.8
  * 85 D 1.4

  Chân thành cảm ơn!

 205. VinaCamera

  @ Thạch Phong: 16-35mm có chống rung, phù hợp chụp cầm tay, góc này chơi trên D700 FX cũng cho phép chụp tiệc cưới hỏi trong nhà chật rất tốt, tuy sẽ bị méo khá nhiều. 17-35mm f/2.8 khẩu mở lớn hơn 1 khẩu nhưng không có chống rung, và chụp nhóm người thì f/2.8 cũng không dùng được.
  24-70mm f/2.8 thì hầu như chơi FX ai cũng có, dải tiêu cự thông dụng nhất. 85mm f/1.4D giúp xoá phông tốt nhất, chụp ngoài trời phù hợp nếu muốn xoá phông.

 206. thái giang bình

  Tôi có máy nikon chụp phim f60, ống kính Af nikkor 28-85 nhờ mọi người tư vấn mua thân máy kỹ thuật số nào phù hợp ống kính, giá rẻ, chụp ảnh gia đình (chủ yếu để tận dụng ống kính). Xin cảm ơn mọi người.

 207. VinaCamera

  @ thái giang bình: Bạn có thể chơi máy D7000 crop giá khá rẻ. Nhưng lắp ống này vào thì góc rộng nhất thành 42mm, chụp không rộng được, chụp trong nhà khó chụp nhóm người. Ngoài ra chơi full-frame thì có D700 hay D610 giá cao hơn.
  - Thật sự thì bạn không nên vì cái ống cũ này mà chọn mua sắm máy. Các ống loại rẻ, chất lượng tốt hơn ống này và đủ chụp gia đình, du lịch hiện cũng chỉ từ hơn 2 triệu – 5-6 triệu. Sự lựa chọn thân máy sẽ đa dạng hơn với ống mới. Ống cũ này để làm kỷ niệm. :D

 208. thái giang bình

  Xin cám ơn nhiều

 209. trinh ngoc phi

  xin chào vinacamera mình đang sử dụng máy nikon D5100 mình muốn mua một ống kính vừa có thể chụp phong cảnh, đám cưới, chân dung hội nghị thì nên mua loại nào ? hiện mình đang dùng lens 18-55 mong được tư vấn

 210. VinaCamera

  @ trinh ngoc phi: Nếu bạn muốn 1 ống kính duy nhất để chụp tất cả các thứ bạn nêu thì bạn đã có rồi, đó chính là 18-55mm của bạn. Ống tương tự nhưng cao cấp hơn là 17-55mm f/2.8G ED, vua các loại ống crop (NIKON KING OF CROP).

 211. Thuong Tran

  Chào vinacamera, hiện tại e đang mới xài nikon d5300 1 năm, e có ống kính 35mm f1.8g. E có ý định nâng cấp lên fullframe, vì ko hài lòng với khổ crop lắm vì cảm giác khổ ảnh cứ chật chạt, nhưng e nghĩ vì mới tập chơi nên chịu khó xài cho quen dần trước khi nâng cấp và hiện giờ kinh phí cũng ko đủ e thấy thân máy fullframe toàn trên 40tr thôi ạ, mong vinacamera tư vấn giúp e ống kính chỉnh tay(D,AI,Ais,helios…) nào chụp chân dung phong cảnh, cho ra hình sắc nét và trong phù hợp với d5300 và sau này nếu e có chuyển đổi lên fullframe thì cũng sẽ phù hợp ạ. Thêm 1 câu hỏi nữa là, theo ý kiến của vinacamera thì e có nên bán lại d5300 vẫn còn bh 1 năm bản châu âu để góp tiền mua thân máy fullframe ko ạ. E cảm ơn rát nhiều.

 212. VinaCamera

  @ Thuong Tran: Mỗi loại máy có một ưu điểm, không phải cứ crop là kém.
  - Để chụp ảnh, đầu tiên cần nghĩ tới tiêu cự muốn sử dụng phù hợp với mong muốn thể hiện hình ảnh. Nếu dùng crop thì nhân tiêu cự với 1.5x (cho Nikon). Nếu bạn không biết dùng tiêu cự bao nhiêu thì dù DX crop hay FX full-frame cũng sẽ thấy lúng túng như nhau.
  - Để sau này chơi được với FX, bạn cần sắm các ống FX, các ống đời cũ Ai, D giá rẻ hơn nhưng không phải là hoàn hảo vì có nhiều điểm không phù hợp với cảm biến số bằng ống G và E đời mới.
  - Để chọn đúng tiêu cự cho chân dung và phong cảnh như bạn mong muốn, mời bạn đọc bài này, sau đó lựa ống vừa túi tiền để mua sắm: Ống kính: Tiêu cự nào? Chụp gì? Link: http://vinacamera.com/?p=2747

 213. Thuong Tran

  Nhưng e thấy có một số ảnh mẫu từ các dòng ống kính chỉnh tay cũ lại cho ra màu sắc rất đẹp và trong, có khi còn nhỉnh hơn các dòng đời mới lại sau, mà các dòng ống G thường giá thành lại rất đắt đỏ, riêng ống fix 85mm 1.8g đã có giá là 12tr rồi, trong khi một số ống cũ cuả helios hay ống chỉnh tay giá lại rẻ hơn khá là nhiều, e thắc mắc ko biết các ống kính đời cũ liệu có phù hợp là dùng được trên thân máy nikon d5300 của e đc ko ạ, vì e có tham khảo trên 1 số forum thì cũng ko hiểu lắm, chỉ biết sơ bộ là thân máy d5300 ko có motor lấy nét trên body nên 1 số ống manual sẽ ko thích hợp và phải tự lấy nét bằng tay.

 214. Thuong Tran

  Cho e hỏi thêm là, các ống kính đời cũ manual của nikon có lắp được hết lên thân nikon d5300 ko ạ, nếu được thì mình có cần ngàm chuyển ko, hay cứ vậy là lắp thôi à. E cám ơn nhiều.

 215. VinaCamera

  @ Thuong Tran: Nếu bạn xoay tay để căn nét, đánh giá độ nét bằng mắt thường, không cần lệ thuộc vào hệ thống đo sáng tự động thì cứ lắp vừa (ngoàm Nikon F-mount) là được.
  - Bạn đã được xem các file ảnh gốc chưa? Đã dùng thử chưa? Nếu chưa, rất khó có thể đưa ra đánh giá chính xác vì khi đăng ảnh, hầu như ai cũng chỉnh sửa hết rồi, và có thể một ống kính cũ rất đẹp, nhưng chỉ phù hợp với điều kiện ánh sáng nhất định nào đó. Bạn cần thử trực tiếp để xác định chính xác trước khi quyết định mua sắm.
  * Nếu tài chính eo hẹp thường rơi vào một cái “bẫy” là mua các ống kính rẻ, chất lượng tốt trong điều kiện chụp nhất định, nhưng chụp sang điều kiện khác lại chẳng ra gì, và vì thế lại cần mua ống khác, và đã eo hẹp thì không mua được nhiều ống, thành ra luẩn quẩn. Tài chính eo hẹp tốt nhất là mua các ống đời mới, có thể không phải là nhất ngay cả so với ống cũ ở một đặc điểm gì đó, nhưng dùng được trung bình trong mọi điều kiện, thế có phải hơn không! :D
  - Lấy ví dụ đơn giản nhé. Một ống đời cũ quay tay rất mượt mà, chất lượng cao so với giá tiền. Nhưng chỉ những lúc chơi thong thả mới quay tay, còn khi cần bắn nhanh liên tục chớp thời cơ thì coi như bỏ. Vì thế, nếu yêu thích các ống cũ, hãy mua sắm vì tính năng đặc biệt của nó, ngay cả những tính năng được coi là dở cũng có thể thành đặc biệt, và đừng bao giờ mua ống đời cũ vì nó rẻ. Về thiết bị quang học và ống kính chụp ảnh nói riêng, không bao giờ có cái rẻ về tổng thể mà lại tốt hơn, bởi những người sành chơi ảnh họ biết hết hay dở từng ống, và khi họ chấp nhận mua cái gì đắt hơn là hoàn toàn có lý của nó.

 216. Lê Huân

  Bác Vinacamera thân!
  Tôi có d600, vì tài chính éo hẹp nên đang muốn lấyv1 ok tầm trung vàvđang băn khoăn giữa 24-85 VR và 24-120 f4 N, tăm tia ok 2nd thì 24 85 chỉ bằng nửa tiền 24-120… Mình có xem review 24-85vr thấy ảnh khá tô tốt, có vr hiệu quả… Nói chung P/p tốt… Còn 24 120 f4 N thì ng khen kẻ chê… Mình có xem mấy ảnh so sánh thấy nước ảnh hơi đục?? K biêt có đúng k… Có ng lại bảo kém j 24 70 N.. Tất nhiên 24 120 hơn về khỏang 85-120.
  Tuy nhiên, đằng nào cũbg fải có tele 70 200 hoặc 80 200 nên bị trùng… Vậy theo bác Vina đanh giá giúp 2 ok tầm trung kia nêm lấy ok nào? Ưu nhược của nó? …. Mình đinhblấy 80 200 đời iii mà nghe con này cắm trên d600 hay bị sai focus k biết đúng k?

  Cám ơn bác nhiều!

 217. VinaCamera

  @ Lê Huân: Eo hẹp tài chính thì chơi 24-85mm thôi. Cái kia cũng rất ít người dùng vì chất lượng không xứng với giá tiền phải bỏ ra.

 218. Lê Huân

  Bác vina thử so sánh 1 chút giữa 2 ok trên đc k ah, em éo hẹp chút tài chính để vươn lên 24 70N, với giá 13,5 hàng new của 24 120 thì cũng lấy đc. Chỉ có điều nó có hơn 24 85 về chất ảnh k, hay chỉ đoạn range 85 120
  Tks bác

 219. VinaCamera

  @ Lê Huân: Điều đầu tiên bạn cần thấy là càng zoom nhiều thì chất lượng càng kém. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các ống đầu bảng, với các công nghệ cao nhất và giá cũng khủng nhất, cũng chỉ dám làm zoom khoảng 3 lần, như 24-70mm (zoom 2.91x). Như vậy 24-120mm có zoom tới 5 lần, kể cả công nghệ có là đầu bảng đi chăng nữa thì cũng phải hy sinh chất lượng để đổi lại dải zoom tiện lợi đó, trong khi đó 24-85mm chỉ zoom có 3.5 lần. Các tính năng khác thì như nhau thôi, và với tầm giá đó thì cả 2 ống chưa thể sở hữu những thấu kính chất lượng cao nhất được. Ngoài ra, 24-85mm mặc dù là ống 2 khẩu nhưng lại mở được tối đa rộng hơn 0.5 khẩu và chỉ thua ống kia 0.5 khẩu ở đầu zoom dài, là nơi thường dùng với khẩu lớn hơn chút.
  - Bạn cũng đừng lăn tăn cái chữ N (Nano) vì đó là một chiêu quảng cáo nhiều hơn là hiệu quả về chất lượng.
  * Lý do rất ít người chơi 24-120mm cũng đủ để thấy ống đó là ntn, mọi người đâu có dại cả đâu, tốt thì họ mua đến cháy hàng rồi! :D

 220. Lê Huân

  Cám ơn bác Vinacamera nhiều! :d

 221. Tạ Đức Huấn

  Các anh Vinacamera cho em hỏi chút ạ ! E đang dùng Nikon D700 + 50f1.4D;e đang muốn mua thêm một lens nữa chụp đa dụng và đang hướng đến 28-70mm f2.8D , vậy cho em hỏi là ở tiêu cự 28mm đã đủ để chụp phong cảnh chưa ạ ? và có thể tư vấn cho em thêm lens nào khác với ạ, em cám ơn !

 222. VinaCamera

  @ Tạ Đức Huấn: Đa phần trường hợp là chưa đủ, không tạo được hiệu ứng góc rộng ấn tượng, em à. Chơi góc rộng phải khoảng 24mm và ngắn hơn. Ống đó cũng khá kém trên thân kỹ thuật số.

 223. Tạ Đức Huấn

  Dạ em cám ơn anh nhiều !

 224. Hoàng

  Hiện tại em có ý định mua body để phục vụ dịch vụ cưới, và em đang phân vân giữa 610 với 700. Vậy em phải chọn body nào để phục vụ tốt nhất công việc. Rất mong được sự tư vấn của các anh vinacamera. Cho em biết được điểm ưu và nhược của 2 body luôn với ạ. Em cảm ơn !

 225. VinaCamera

  @ Hoàng: D610 đi bạn, D700 cũng tốt những ra hơi lâu rồi, có 12.3MP. Bộ cơ D700 có lẽ bền nhưng nổ rất to, rung bần bật… Còn lại như nhau.

 226. fmhn1985

  Xin hỏi Sigma AF 17-50 f/2.8 EX DC HSM OS có autofocus được trên Nikon D5300 lhông? Cảm ơn vinacamera

 227. VinaCamera

  @ fmhn1985: Được bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên mang máy ra cửa hàng khi mua ống để kiểm tra kỹ. Ống Sigma cũng có trường hợp bị sai nét, nên càng kiểm tra kỹ trước khi trả tiền.

 228. Lương Ngọc Uyên

  Xin chào Vinacamera ! Hiện tại e đang dùng Nikon D5300, e đang muốn mua lens mục đích để chụp phong cảnh. Bác tư vấn giúp e lens chụp góc rộng và lens chụp xa với giá < 20tr với. E cảm ơn !

 229. Vũ Quế

  Là người thích chụp ảnh, thường hay chụp sự kiện, hiện đang sử dụng Nikon D7200, 18-140 f/3.5-5.6G ED VR kit. Nay mới sắm body D610, dự định mua lens đa năng AF-S Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6 ED VR để tiện sử dung, nhưng nhiều bạn khuyên không nên mua vì “mau xuống” và đề nghị mua AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR… đã dọc các bài của Vinacamera viết về lens 28-300mm nhưng còn do dự nhiều. Xin một lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều !

 230. VinaCamera

  @ Vũ Quế: 2 ống đó gần như nhau thôi, nếu cùng kỹ thuật chụp thì nhìn ảnh không phân biệt được cái nào chụp bằng ống nào. Chưa hiểu người ta nói xuống là thế nào, bền hay không là do mình chơi giữ gìn thôi. Chỉ lưu ý là góc 28mm chụp trong nhà hơi hẹp; nhưng 24mm cũng không khá hơn trong các không gian hẹp. Tất nhiên với dải tiêu cự zoom lớn hơn của 28-300mm thì sẽ phải hy sinh cái khác chút ít, như méo hơn, ống 2 khẩu chụp khá khó chịu nếu cần nhanh…

 231. khac thuan hoang

  xin chào VinaCamera.com
  Mình mới sắm một Camera Nikon D5500 gồm Ống kính đi kèm 18-55mm VR.Mình muốn mua thêm 1 ống kính để vừa chụp chân dung và đi du lịch chụp phong cảnh. Mong VinaCamera tư vấn giúp mình mua loại Ống kính nào thích hợp với dòng máy Nikon D5500 kèm theo đèn Flas nào hợp với dòng máy Nikon D5500.
  Xin chân thành cảm ơn và chúc VinaCamera ngày càng phát triển rộng.

 232. VinaCamera

  @ khac thuan hoang: Đi du lịch thì bạn chụp ống gì cũng được, tùy vào ý thích của bạn. Phổ thông nhất chính là ống bạn đã có 18-55mm cho chụp du lịch.
  - Chân dung thường cần các ống có khẩu mở lớn, các ống này đều có thể chụp chân dung tố với giá phải trung bìnht: 35mm f/1.8G (DX/FX), 50mm f/1.8G, 85mm f/1.8G.

 233. khac thuan hoang

  cám ơn VinaCamera nhiều, sẵn đây tư vấn giúp mình nên chọn đền flash nào để phù hợp với máy NIkon D5500. mình chụp vào ban đêm thường hay bị hình ảnh tối và không được nét lắm. MOng VinaCamera tư vấn chi tiết để mình mua

 234. khac thuan hoang

  xin chào VinaCamera
  xin bạn tư vấn giúp mình mua lens cho máy anhe Nikon D5500.
  1-Tamron AF017NII-700 AF 70-300mm 4-5,6 Di LD Macro 1:2 digitales
  2-Nikon AF-S DX Nikkor 55-200 mm 1:4-5,6G ED VR II.
  2 lens này giá tương đương nhau nên mình không biết chọn cái nào cho phù hợp để tiện dụng hơn. Xong VinaCamera tư vấn giúp cho mình nên chọn cái nào tốt . Xin chân thành cám ơn nhiều

 235. VinaCamera

  @ khac thuan hoang: Giá thì tương đương nhưng mà công dụng thì khác. Mà mua ống thì theo công dụng. Bạn có cần 55mm không? nếu cần thì mua ống 55-200mm, bạn có cần 300mm không? Nếu cần thì mua 70-300mm.
  - Nếu mua Tamron 70-300mm thì nên chơi Tamron SP AF 70-300mm F4-5.6 Di VC USD, chất lượng cực tốt so với giá, chơi được cả cho máy FX sau này.

 236. VinaCamera

  @ khac thuan hoang: Bạn cứ chơi cái đèn tàu Yongnuo là OK. VD: YN-560 III/IV, khoảng hơn 1.3 triêu/c.
  - Cảnh báo: Chụp với đèn rất khó, bạn cần học và luyện tập vài tháng mới nắm được cơ bản.

 237. Trần Phước Sơn

  Xin chào VinaCamera!
  Xin tư vấn giúp mình lens cho Nikon D7200, nên dùng lens nào là phù hợp ( mình hay chụp hội nghị, phong cảnh và chân dung bà xã thôi)
  1. Kit 18-140mm theo máy
  2. Sigma 17-50mm f2.8
  3. Nikon 85 f1.8D
  Hoặc lens nào khác phù hợp. Xin chân thành cảm ơn!

 238. VinaCamera

  @ Trần Phước Sơn: Cả 3 ống đều cần. 17-50mm t hì có khẩu mở lớn f/2.8, còn 18-140 thì zoom được xa hơn. Nếu hay chụp hội nghị, sự kiện thì 17-50mm nên ưu tiên trước.

 239. khac thuan hoang

  Xin chào VinaCamera!
  tư vấn giúp. tại sao Lens Nikon 17-50mm f 2.8 lại mắc gấp nhiều lần so với Lens Nikon 18-55mm f3.5. lý do vì sao ? khi chụp phân biệt khác nhau ở những điểm nào ? Xin VinaCamera phân tích và tư vấn giúp để mình được hiểu rõ công dụng của từng Lens và sử dụng hợp lý hơn. Xin chân thành cám ơn

 240. VinaCamera

  @ khac thuan hoang: Nikon không có ống 17-50mm f/2.8, chỉ có ống 17-55mm f/2.8 DX. Đắt là do chất lượng cao hơn, có khẩu mở lớn nhất lớn hơn, đặc biệt có khẩu mở lớn nhất cố định suốt chiều dài tiêu cự (zoom ra vào vẫn mở lớn được f/2.8).

 241. Chu Thái Trưởng

  Chào VinaCamera, nhờ các anh tư vấn giúp!

  tôi dùng Nikon D700 muốn tìm 1 ống góc rộng giá vừa phải và có tìm hiểu tới NIkon 20 f2.8D, Nikon 18-35 f3.5-4.5D, 2 cái này giá ngang tầm, hàng like new khoảng 7-8 triệu.
  hiểu đơn giản thì Fix ảnh thường trong và nét tốt hơn zoom nhưng đọc trên mạng thấy nói Fix 20 2.8 shotf ở 2.8-4,nếu thế lấy 18-35 có phải lợi hơn không? và 18-35 được khen nhiều nên băn khoăn quá

  Vì chưa có dịp thử thực tế nên mong các anh tư vấn giúp
  Ngoài ra có Tonika 16-28 F2.8 hàng cũ hơn 10 triệu có tốt không vậy?

  Cám ơn các anh nhiều!

 242. VinaCamera

  @ Chu Thái Trưởng: Trong 2 ống Nikon, nếu bạn cần f/2.8 thì chơi ống fix đó. Nó hơi soft nhưng với giá đó thì cũng là tốt chán. Nếu không thì chơi ống kia. Ghi nhớ là mọi lựa chọn đều cần có sự thỏa hiệp, được cái nọ, mất cái kia, và điều này đúng ngay cả với các ống kính đắt tiền hàng chục triệu.
  - Tokina 16-28mm được đánh giá cao về mặt quang học, nhưng to nặng, đầu ống lồi ra không lắp được các loại kính bảo vệ và hiệu ứng như CPL.

 243. khac thuan hoang

  Chào VinaCamera, nhờ các anh tư vấn giúp!
  Tôi mới vừa mua một Nikon D5500 khoảng 2 tháng nay. Ống kính đi theo máy là:NIKKOR AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR.( không có nút gạt AF-M ) Khi tôi bấm vào nút để chụp thì máy hoàn toàn tự động canh nét và chụp rất nhanh. Sau này tôi có mua thêm một ống kính Sigma 17.70mm f2,8-4,0 DC Makro OS HSM mới nguyên hộp.( có 2 nút gạt . 1 cái nằm trên ghi ký hiệu AF-M, cái nằm bên dưới ghi ký hiệu OS= On-Off. Tôi đã gạt sang AF ở nút bên trên , nút bên dưới gạt sang chế độ ON của OS.Nhưng khi gắn vào máy Nikon D5500 chụp thì khi tôi bấm nút chụp nó hoàn toàn không tự động canh nét mà phải dùng tay xoay phần trên đầu Ống kính cho rõ nét rồi sau đó mới chụp. đây là nguyên nhân của máy hay là do Ống kính không có chế độ tự động canh nét ,. Kính mong VinaCamera phân tích và chỉ dẫn cho tôi hiểu biết thêm. Tôi xin chân thành cám ơn VinaCamera rất nhiều. Rất mong được sự hồi âm của VInaCamera. Kính chúc VinaCamera ngày càng phất tiển và đem lại lợi ích cho những người đam mê về nhiếp ảnh mà không rành về kỹ thuật cũng như không hiểu biết nhiều về cơ cấu trong nhiếp ảnh. Cám ơn rất nhiều.

 244. VinaCamera

  @ khac thuan hoang: Một số người dùng ống Sigma này với Nikon D5500 (ở nước ngoài) cũng gặp hiện tượng tương tự như bạn là ống không thể căn nét tự động trên thân đó.
  - Họ phải đưa ống tới nơi bảo dưỡng của Sigma để nâng cấp phần mềm cài cứng (firmware) cho ống mới tương thích căn nét tự động với các thân máy đời mới của Nikon. Ở VN, không rõ bạn có làm được như vậy không, khả năng là không. Bạn sẽ phải đưa ống ra nước ngoài…
  * Các ống FOR do các hãng thứ 3 sản xuất dành cho thân máy chính hãng đôi khi gặp vấn đề tương thích ở một hay nhiều chức năng, do các hãng máy ảnh như Canon, Nikon không có liên hệ nào với các hãng sx ống FOR, vì vậy người dùng phải chấp nhận rủi ro về tương thích và các vấn đề khác liên quan, và hoàn toàn dựa vào chính sách bảo hành, nâng cấp firmware của hãng sx ống kính FOR.

 245. Nguyễn Mạnh Hùng

  Chào VinaCamera. Nhờ anh tư vấn giúp ah.
  Em đang dùng body Nikon D750, lens 24-70 f2.8 VR và 70-200 f2.8 VR2. Em đang muốn mua một lens fix chụp chân dung. 85mm f1.4G Nano thì giá cao quá em chưa nghĩ tới (chắc chất lượng đi đôi với giá cả), trước đây em đã dùng 85mm f1.8G trên thân máy crop liệu dùng em nó trên D750 có tốt hơn 24-70 f2.8 VR và 70-200 f2.8 VR2 không ah?
  Em cũng thấy lens Sigma 85mm f1.4 Art ra đời năm 2016 được một số diễn đàn đánh giá tốt nhất (em có thể đầu tư nếu chất lượng thực sự như quản bá). Vậy so sánh giữa Nikon 85mm f1.8G và Sigma 85mm f1.4 Art thì em nào dùng ổn hơn và nên mua ah?
  Xin anh tư vấn kĩ lưỡng cho em vì em tính đã mua là chung thủy lâu dài ah?
  Em xin chân thành cảm ơn.

 246. VinaCamera

  @ Nguyễn Mạnh Hùng: Cùng tiêu cự qui đổi, trên thân FX bao giờ cũng xóa phông tốt hơn, vậy 85mm f/1.8G xóa phông tốt hơn trên D750 của bạn.
  - Sigma đó cũng chỉ nhỉnh hơn 85/1.8G tí xíu, đa phần ảnh là không nhận ra, trừ màu sắc thay đổi (ngả nhạt và tím hơn tí xíu). Không đáng mua lắm, trừ khi bạn cần f/1.4.

 247. khac thuan hoang

  Xin chào VinaCamera.
  Xin VinaCamera tư vấn giúp mình 1 việc, mình dự định mua 1 ống kính chuyên chụp chân dung . mình có tham khảo trên mạng thấy có 2 ống này vừa ý và hợp với việc chụp chân dung.
  1-Nikon AF-S Nikkor 35mm 1:1,8G ED ( EUR 535,00 )
  2-Nikon AF-S DX Nikkor 35mm 1:1,8G ( EUR 194,76 )
  Mình hiện đang dùng Nikon D5500.
  xin VinaCamera tư vấn mình nên chọn Lens nào ? 2 lens đó có gì khác biệt nhau không? giá tiền cũng chênh lệch hơn gấp đôi mà mình không biết hết chức năng và công dụng của dòng lens ED như thế nào?
  Xin chân thành cám ơn.

 248. VinaCamera

  @ khac thuan hoang: về tiêu cự và chất lượng 2 ống gần tương đương. Ống đắt tiền hơn là cho máy toàn khổ FX, nếu sau này bạn cần chơi FX thì nên mua ống đó; ống rẻ tiền hơn là ống cho thân máy DX như D5500, chỉ chơi được trên thân DX/crop.
  * Đây cũng không phải là chuyên chân dung, thường chụp chân dung người ta sẽ chụp bằng các ống có tiêu cự dài, đặc biệt 85mm và dài hơn, kèm có khẩu mở lớn. Tất nhiên ống nào cũng chụp chân dung được.

 249. khac thuan hoang

  xin chân thành cám ơn VinaCamera.

 250. Trần Phước Sơn

  Chào anh Vina Camera!
  Cảm ơn anh lần trước đã tư vấn lens Sigma 17-50 cho Nikon D7200. Hôm nay lại làm phiền anh tư vấn giúp cho ống tele với ạ. Mình đang phân vân giữa các ống sau:
  1. sigma 70-300mm F4-5.6 APO DG Macro
  2. Nikkor AF-S 55-300mm f/4-5.6G ED VR
  3. Nikkor AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G VR
  4. Tamron AF 70-300mm F4-5.6 Di LD Macro for Nikon
  Mấy hôm nay lên các diễn đàn đọc bài review muốn tẩu hỏa nhập ma luôn nên phải nhờ anh tư vấn ạ. Cảm ơn anh và chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những bài viết hay, bổ ích! Trân trọng!

 251. Trần Phước Sơn

  Chào anh VinaCamera!
  Cho mình nói thêm chut, hiện tại ngoài ống Sigma 17-50 mình dùng thêm Tokina 11-16. Giờ cần tìm ống để chụp xa nữa là đủ ạ. Sở thích chụp phong cảnh, thiên nhiên và lâu lâu chân dung nịnh bà xã tí

 252. VinaCamera

  @ Trần Phước Sơn: Tamron 70-300mm VC là ống rất hay, chống rung cực tốt. Tuy nhiên, gần đây Nikon ra ống DX 70-300mm AF-P rất sắc nét, tương thích với các đời máy mới trong đó có D7200. Ống này là ống DX chỉ chơi trên thân DX / crop, có chuôi nhựa không được bền lắm nhưng giá rẻ (khoảng dưới 7 triệu), chất lượng thì hơn mấy ống kia. Nếu chơi cả với thân FX, bạn có thể chơi Tamron SP AF 70-300mm F4-5.6 Di VC USD (hơn 9 triệu).

 253. Trần Phước Sơn

  Cảm ơn anh Vina Camera nhiều ạ!
  Cho mình hỏi thêm một chút nữa ạ, giữa ống Tamron mà anh tư vấn (giá hiện tại 9tr4) và ống Nikkor AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G VR (giá 11tr2) cũng dùng được trên DX và FX theo anh có nên mua Nikkor không ạ? A cho biết thêm về ưu, nhược điểm của 2 ống này giúp mình với ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chờ phản hồi của anh sớm để mình rước em nó về cho kịp chuyến công tác. Trân trọng!

 254. VinaCamera

  @ Trần Phước Sơn: Tamron rẻ hơn, nét hơn, chống rung tốt hơn.

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn